Dobry rok dla inwestorów

Wysokie obroty na rynku, rosnąca kapitalizacja i główne indeksy spowodowały, że na rynku w mijającym roku przybyło nowych inwestorów indywidualnych.

Publikacja: 20.12.2023 21:00

Dobry rok dla inwestorów

Foto: mat. pras.

Materiał partnera: KDPW

Według danych, które Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych otrzymuje z banków oraz domów i biur maklerskich, na koniec listopada br. liczba rachunków maklerskich wyniosła 1 mln 703 tys. To o ponad 98 tys. więcej niż na koniec 2022 r.

Rok 2023 jest już kolejnym, w którym obserwujemy zwiększające się zainteresowanie rynkiem kapitałowym wśród inwestorów indywidualnych. Polacy zaczęli bardziej dbać o swoje finanse. Wyniki Ogólnopolskiego Badania Inwestorów wskazują, że dla 13 proc. inwestorów motywacją do inwestowania na rynku kapitałowym jest ochrona oszczędności przed inflacją, a 36 proc. myśli o oszczędzaniu na emeryturę. Jak wynika z kolei z badania „Postawy Polaków wobec finansów” Fundacji Think!, w ciągu dwóch lat dwukrotnie – do 65 proc. – wzrosła liczba oszczędzających na „czarną godzinę” oraz na dodatkową emeryturę. 7 proc. oszczędzających wybiera w tym celu w instrumenty rynku finansowego.

Mijający rok był to także pracowity rok dla Grupy KDPW, która zapewnia bezpieczną, niezawodną i wydają infrastrukturę, pozwalającą na niezakłócony obrót instrumentami finansowymi.

W szybko zmieniającym się świecie technologii nieunikniony jest ciągły rozwój i doskonalenie narzędzi IT. A na nich właśnie oparty jest cały proces rejestracji i obsługi papierów wartościowych, rozliczeń i rozrachunku transakcji, gromadzenia i przetwarzania ogromnych zbiorów danych, czyli podstawowych zadań, jakie dla rynku finansowego realizuje Grupa KDPW. Chociaż wiele procesów związanych z zadaniami KDPW i KDPW_CCP jest niewidocznych dla rynku, to poprawiają one wydajność i bezpieczeństwo obsługi papierów wartościowych. W mijającym roku zrealizowaliśmy szereg projektów, które wpłynęły na poprawę jakości naszych usług.

Z punktu widzenia użytkowników rynku finansowego warto przypomnieć, że izba KDPW_CCP rozpoczęła w 2023 r. rozliczanie nowego typu produktów typu Exchange Traded Commodities (ETC) dostępnych na GPW. Emitentem pierwszego notowanego w Warszawie ETC na fizyczne złoto jest europejska platforma ETF – HANetf. Nowością w stosunku do dotychczas oferowanych na rynku produktów, dających ekspozycję na złoto, jest pełne fizyczne zabezpieczenie i realna możliwość otrzymania od emitenta złota fizycznego, odpowiadającego wartości posiadanych instrumentów ETC. Nowy produkt oferuje ekspozycję na fizyczne złoto pozyskiwane w sposób odpowiedzialny i przechowywane w brytyjskiej Mennicy Królewskiej.

20 marca 2023 r., po kilku latach przygotowań, Europejski Bank Centralny uruchomił nowy system TARGET służący do rozliczeń wysokokwotowych w euro, a Grupa KDPW jest jednym z użytkowników tego systemu. Tego dnia do polskiego komponentu systemu – TARGET-NBP – zostały prawidłowo przesłane i rozliczone pierwsze operacje nominowane w euro. Nowy paneuropejski system TARGET połączył usługi dotychczas oferowane przez Europejski Bank Centralny poprzez Target2 (T2), Target2 Securities (T2S) i Target Instant Payment Settlement (TIPS), znacznie usprawniając procesy rozliczeń i rozrachunków transgranicznych w Europie.

Krajowy Depozyt jest firmą technologiczną tworzącą nowoczesne rozwiązania informatyczne dla całego rynku kapitałowego. Jako jeden z pierwszych zaangażował się także w tworzenie rozwiązań opartych na technologii blockchain, która bardzo często wykorzystywana jest przez twórców nowych rozwiązań i usług dla rynku finansowego. Wykorzystując swoje doświadczenie, KDPW nawiązał współpracę z Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego w tworzenie Piaskownicy Wirtualnej DLT, która daje bardzo szerokie możliwości testowania nowych rozwiązań, zanim zostaną udostępnione na rynku. Piaskownica Wirtualna DLT stanowi uzupełnienie Piaskownicy Wirtualnej PSD2, funkcjonującej od 2020 r., która umożliwia testowanie wybranych usług płatniczych.

Chcąc usprawnić naszą komunikację z rynkiem, na początku roku zarówno Krajowy Depozyt, jak i izba rozliczeniowa KDPW_CCP uruchomiły zupełnie nowe serwisy internetowe, które w sposób kompleksowy i spójny prezentują wszelkie niezbędne informacje na temat oferowanych usług, tak aby uczestnik, potencjalny klient i każdy inny użytkownik strony mogli szybko znaleźć interesujące ich informacje.

Warto także wspomnieć, że w 2023 r. zakończono prace związane z opracowaniem projektu Krajowej Strategii Edukacji Finansowej. W pracach nad dokumentem brał udział przedstawiciel KDPW. Strategia powstała po wcześniejszej analizie umiejętności i wiedzy finansowej Polaków. Długoterminowym celem proponowanej strategii jest doprowadzenie do sytuacji, w której mieszkańcy Polski będą mieli niezbędne kompetencje finansowe, które pomogą im poprawić ogólną odporność finansową oraz zapewnią finansowy dobrostan.

Zbliżający się rok 2024 będzie dla nas, Grupy KDPW, rokiem szczególnym. Obchodzić będziemy 30. rocznicę powstania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych – spółki, która powołana została do życia 7 listopada 1994 r. Będzie to z pewnością czas podsumowań, ale i spojrzenia z tej 30-letniej perspektywy w przyszłość.

Przed polskim rynkiem kapitałowym stoi szereg wyzwań, sprostanie którym będzie wymagało zaangażowania całego środowiska rynkowego oraz decydentów. Potrzebuje on bowiem koła zamachowego, impulsu, który sprawi, że na rynek napłyną nowe spółki, a kapitalizacja będzie rosła nie tylko ze względu na wzrost indeksów, ale też ze względu na rosnącą liczbę emitentów. Tego pozytywnego impulsu dla polskiego rynku kapitałowego życzę Państwu, i sobie, na nadchodzący 2024 r.

— Autor jest prezesem KDPW i KDPW_CCP

Materiał partnera: KDPW

Materiał partnera: KDPW

Według danych, które Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych otrzymuje z banków oraz domów i biur maklerskich, na koniec listopada br. liczba rachunków maklerskich wyniosła 1 mln 703 tys. To o ponad 98 tys. więcej niż na koniec 2022 r.

Pozostało 95% artykułu
Dodatki
Różne oblicza zrównoważonego rozwoju
Materiał Promocyjny
Elektrownie jądrowe to naturalny dla Warty obszar zainteresowań
Dodatki
ESG, czyli energia spina gospodarkę
Materiał partnera
ESG w branży deweloperskiej – ROBYG liderem zielonej transformacji
Materiał partnera
Biegaj i pomagaj z PAH, czyli sportowy sposób na wolontariat firmowy
Dodatki
15 lat Fundacji Warbud – Warto Pomagać
Materiał partnera
Ścieżka europejskich jednorożców