Maciej Trybuchowski

KDPW Nowe usługi podnoszą konkurencyjność polskiego rynku kapitałowego

Grudzień sprzyja podsumowaniom i refleksji nad kończącym rokiem. Jaki był? Czy spełnił nasze oczekiwania? Czy zrealizowaliśmy zamierzone cele? Chociaż rok 2021 był trudnym czasem z uwagi na trwającą wciąż pandemię, patrząc obiektywnie na to, co działo się na rynku kapitałowym, bez wątpienia można stwierdzić, że był to rok wyjątkowo dobry.