Są one niezbędne do projektowania i budowy tzw. szprych kolejowych CPK. Dotychczas spółka CPK podpisała umowy na studia wykonalności dla sześciu kolejowych odcinków. Prace przygotowawcze trwają dzięki temu na kilkuset kilometrach przyszłych linii kolejowych.

Opublikowane standardy Kolei Dużych Prędkości pozwolą zapewnić zachowanie jednolitych parametrów technicznych dla linii projektowanych w różnym czasie przez różne podmioty: spółkę CPK, wykonawców dokumentacji projektowej (studiów wykonalności, koncepcji programowo-przestrzennych, projektów budowlanych), firmy budowlane (opracowują one projekty wykonawcze) i inne instytucje z branży transportowej, w tym spółki Grupy PKP.

– Bez standardów technicznych KDP nie dałoby się efektywnie projektować ani budować linii kolejowych dużych prędkości, czyli tzw. szprych prowadzących z różnych regionów Polski do Warszawy i planowanego lotniska – mówi wiceminister Marcin Horała, pełnomocnik rządu ds. CPK. – To bardzo ważny krok w ramach realizacji części kolejowej programu inwestycyjnego CPK, która jest już mocno zaawansowana.

Inwestycje kolejowe CPK wpisują się w priorytety Inicjatywy Trójmorza, która obejmuje 12 krajów UE w regionie Bałtyku, Adriatyku i Morza Czarnego.

– To przełomowy moment: wprowadzamy standardy techniczne KDP jako pierwsza inwestycja w Polsce. Ich beneficjentami będzie szerokie grono instytucji i firm branży kolejowej. Standardy zapewnią też spójność infrastruktury KDP z systemami działającymi lub planowanymi w krajach sąsiednich – mówi Mikołaj Wild, prezes spółki CPK.

Kolej na prace przygotowawcze

Podpisane kontrakty na studia wykonalności dotyczą odcinków Warszawa–Łódź–Wrocław–granica państwa, Katowice–Ostrawa, Łętownia–Rzeszów i Ostrołęka–Łomża–Giżycko. W ramach studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (tzw. STEŚ) zostaną m.in. wskazane rekomendowane przebiegi nowych linii kolejowych. Wykonawcy dostarczą również prognozy ruchu, analizy np. techniczne, środowiskowe i wielokryterialne oraz przygotują dokumentację geologiczno-inżynierską i mapy do celów projektowych.

Na trasie Warszawa–Łódź pociągi z pasażerami będą jeździły w pierwszym etapie z prędkością do 250 km/h. Przyjęte przez spółkę CPK założenia projektowe umożliwią jej podniesienie w przyszłości nawet do 350 km/h – jeśli będzie takie zapotrzebowanie. Dzięki tej inwestycji pasażerowie dojadą do nowego lotniska: z Warszawy w ok. 15 min, z Łodzi w ok. pół godziny, a z Warszawy do Łodzi w ok. 45 minut, czyli prawie dwa razy szybciej niż obecnie.

Odcinek Warszawa–Łódź zostanie wydłużony do Wrocławia, a docelowo też do Poznania. Dzięki temu powstanie szybkie połączenie kolejowe, którego koncepcja od swojego kształtu jest nazywana „igrekiem". Te dwie linie stanowią pierwszy i najważniejszy element systemu Kolei Dużych Prędkości w Polsce.

Po zsumowaniu trzech zakontraktowanych już odcinków CPK w ramach tzw. szprychy nr 9 wychodzi w sumie ok. 400 km linii dużych prędkości między Warszawą a granicą z Czechami (m.in. przez CPK, Łódź i Wrocław).

Na Śląsku trwają prace przygotowawcze do budowy linii kolejowej między Katowicami a przygraniczną czeską Ostrawą, gdzie w ramach polskiego odcinka powstanie w sumie ok. 75 km nowej trasy. Dzięki tej inwestycji pociągi dojadą do 90-tysięcznego Jastrzębia-Zdroju, które jest dziś największym miastem w Polsce bez dostępu do kolei. Odcinek Łętownia–Rzeszów to ponad 40-kilometrowy kolejowy łącznik prowadzący od strony Stalowej Woli w kierunku stolicy Podkarpacia. Trasa powstanie w ramach tzw. szprychy nr 6, która połączy Warszawę i CPK z Radomiem, Ostrowcem Świętokrzyskim, Stalową Wolą i Rzeszowem, a docelowo także z Sanokiem.

Linia Ostrołęka–Łomża–Giżycko to kluczowy fragment tzw. szprychy nr 3. Dzięki temu do sieci pasażerskich połączeń dalekobieżnych włączone zostaną m.in. Łomża, Kolno i Orzysz. Pierwsze z tych miast – Łomża – czeka na pociągi pasażerskie od 1993 r.

#KolejNaPolske

Całościowy Program Kolejowy CPK zakłada budowę na terenie całej Polski łącznie prawie 1800 km nowych linii, które mają powstać do końca 2034 r. Na te inwestycje składa się w sumie 10 kolejowych szprych prowadzących z różnych regionów Polski do Warszawy i CPK.

Zakres prac, przyjęte harmonogramy i szczegóły przygotowywanych zadań wraz z m.in. zakładanymi czasami przejazdów i korzyściami dla pasażerów można prześledzić na stronie www.kolejnapolske.pl.

-  Materiał powstał we współpracy z CPK