"Długi COVID" to zjawisko obserwowane u niektórych ozdrowieńców, którzy odczuwają różne symptomy długo po uzyskaniu negatywnego wyniku testu po przejściu COVID-19. Niektórzy odczuwają takie symptomy jeszcze po kilku miesiącach. 

Brytyjski rząd wesprze finansowo cztery różne badania dotyczące tej kwestii.

Jedna na 10 osób, które przeszły COVID-19, odczuwa symptomy choroby jeszcze 12 tygodni po ozdrowieniu - podaje AP.

Badacze na całym świecie starają się zrozumieć jakie jest źródło tak długo utrzymujących się objawów, wśród których są problemy z oddychaniem, bóle głowy, zmęczenie i zaburzenia koncentracji (tzw. mgła covidowa).

Parlamentarzyści wzywają rząd do uznania długiego COVID jako choroby zawodowej u pracowników kluczowych branż, aby otrzymywali oni świadczenia jeśli z powodu "długiego COVID" nie mogą wykonywać pracy.