Wstępnie szacowano, że inflacja wyniesie właśnie 2,8 proc.

W marcu 2011 r. ceny konsumpcyjne wzrosły licząc rok do roku o 2,7 proc.

Inflacja HICP w Polsce wyniosła w kwietniu 2011 r. w ujęciu rocznym 4,1 proc. wobec 4,0 proc. w marcu - podał w poniedziałek Eurostat.

W ujęciu miesięcznym ceny wzrosły o 0,5 proc.

Liczony przez GUS roczny wskaźnik CPI w kwietniu wyniósł 4,5 proc.

Wskaźnik HICP to zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych, obliczany według ujednoliconej metodologii Biura Statystycznego Unii Europejskiej. Zgodnie z kryterium inflacyjnym zawartym w Traktacie z Maastricht, HICP jest podstawą do oceny stabilizacji cen.

Dane do inflacji HICP pochodzą z wydatków budżetów gospodarstw domowych oraz z rachunków narodowych, a do CPI tylko z wydatków budżetów domowych.