Spowolnienie nie zdusiło inflacji, ale idzie ożywienie

Okres szybkiego hamowania inflacji dobiega końca. Utrzymująca się presja na wzrost cen w coraz większym stopniu będzie konsekwencją odbicia konsumpcji, któremu będzie sprzyjał szybki wzrost płac i ekspansywna polityka gospodarcza.

Publikacja: 28.09.2023 03:00

Spowolnienie nie zdusiło inflacji, ale idzie ożywienie

Foto: AdobeStock

Stagnacja, w której tkwi w tym roku polska gospodarka, ma się ku końcowi. Aktywność ekonomiczną nad Wisłą tłumi wciąż słaby popyt zagraniczny i przedłużający się okres redukcji zapasów w firmach, ale popyt konsumpcyjny zaczyna się odradzać. Jego odbicie w przyszłym roku będzie głównym źródłem ożywienia. Taka struktura wzrostu PKB nie będzie sprzyjała spadkowi inflacji, która jeszcze przez kilka lat pozostanie powyżej celu NBP (2,5 proc. rocznie z tolerancją odchyleń o 1 pkt proc. w każdą stronę). Lipcowa projekcja analityków banku centralnego, wedle której inflacja w 2024 r. będzie nadal w trendzie spadkowym i średnio wyniesie około 5 proc., wydaje się dziś zbyt optymistyczna. Do takich wniosków prowadzi seria opublikowanych w ostatnich dniach raportów z prognozami dla polskiej gospodarki.

Według ekonomistów z BNP Paribas Bank Polska, którzy nowe prognozy przedstawili w środę, realny PKB Polski w tym roku się nie zmieni, ale w 2024 r. wzrośnie o 3 proc., a rok później o 3,5 proc. Ten scenariusz, poza niższym szacunkiem na ten rok, nie różni się od poprzedniego, opublikowanego wiosną.

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju w opublikowanym również w środę raporcie przewiduje, że aktywność w polskiej gospodarce w tym roku zwiększy się o 0,6 proc., a w 2024 r. o 2,7 proc. zamiast o 3 proc., jak instytucja ta zakładała w maju. Z kolei analitycy z agencji ratingowej S&P Global spodziewają się w br. zwyżki PKB Polski o 0,7 proc., a w przyszłym roku o 3 proc. W kolejnych latach polska gospodarka będzie się w ich ocenie rozwijała w tempie 2,9 proc. rocznie.

Zdaniem ekonomistów z Banku Citi Handlowy rozwój w tempie 3–3,5 proc. będzie zgodny ze wzrostem potencjalnego PKB Polski. W przeszłości wzrost potencjalny był bliższy 4 proc., ale prawdopodobnie będzie malał w związku ze starzeniem się ludności, niską stopą inwestycji i wysokimi wydatkami na zbrojenia, które mogą pociągać za sobą mniejsze wydatki na istotne dla rozwoju gospodarki usługi publiczne (służba zdrowia, edukacja).

Według ekonomistów BNP Paribas BP w 2024 r. inflacja będzie wynosiła średnio 6,3 proc. po 11,7 proc. w tym roku, a jeszcze w 2025 r. będzie sięgała średnio 4 proc. Niemal identyczne są prognozy analityków z Citi Handlowego. Dla porównania lipcowa projekcja NBP – sporządzona m.in. przy założeniu stałych stóp procentowych – wskazywała na to, że inflacja w 2024 r. zmaleje do 5,2 proc., a rok później – do 3,6 proc.

Ekonomiści z S&P Global oceniają, że w 2025 r. wciąż jest szansa na spadek inflacji do 3,4 proc., czyli do pasma dopuszczalnych odchyleń od celu NBP, ale w ich scenariuszu taka dynamika cen utrzyma się też w 2026 r.

Stagnacja, w której tkwi w tym roku polska gospodarka, ma się ku końcowi. Aktywność ekonomiczną nad Wisłą tłumi wciąż słaby popyt zagraniczny i przedłużający się okres redukcji zapasów w firmach, ale popyt konsumpcyjny zaczyna się odradzać. Jego odbicie w przyszłym roku będzie głównym źródłem ożywienia. Taka struktura wzrostu PKB nie będzie sprzyjała spadkowi inflacji, która jeszcze przez kilka lat pozostanie powyżej celu NBP (2,5 proc. rocznie z tolerancją odchyleń o 1 pkt proc. w każdą stronę). Lipcowa projekcja analityków banku centralnego, wedle której inflacja w 2024 r. będzie nadal w trendzie spadkowym i średnio wyniesie około 5 proc., wydaje się dziś zbyt optymistyczna. Do takich wniosków prowadzi seria opublikowanych w ostatnich dniach raportów z prognozami dla polskiej gospodarki.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Dane gospodarcze
Słabość strefy euro polskim producentom nie straszna
Dane gospodarcze
W gospodarce karnawał zaczął się już latem. Hamowanie inflacji dobiegło końca
Dane gospodarcze
GUS podał najnowsze dane o listopadowej inflacji
Dane gospodarcze
PKB rośnie. Popyt konsumpcyjny już wyraźnie odżył
Dane gospodarcze
Jamie Dimon, prezes JPMorgan Chase: Należy przygotować się na recesję
Materiał Promocyjny
Razem dla Planety, czyli chemia dla zrównoważonej przyszłości