„Nie ma zmiłuj”: produkcja przemysłowa słabnie

Produkcja przemysłowa w styczniu była o 2,6 proc. wyższa niż w tym samym miesiącu przed rokiem. W stosunku do grudnia 2022 r. spadła jednak o 2,5 proc. – podał w poniedziałek Główny Urząd Statystyczny.

Publikacja: 20.02.2023 11:34

„Nie ma zmiłuj”: produkcja przemysłowa słabnie

Foto: Adobe Stock

GUS podał też, że po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w styczniu produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 0,3 proc. wyższym niż w analogicznym miesiącu 2022 r. i o 1,3 proc. niższym w porównaniu z grudniem 2022 r.

Czytaj więcej

Polska w ogonie Europy. Zagadkowe załamanie PKB

Według wstępnych danych w styczniu w ujęciu rocznym wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 21 z 34 działów przemysłu, m.in. w produkcji urządzeń elektrycznych – o 31,5 proc., pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 14,7 proc., maszyn i urządzeń – o 11,7 proc., artykułów spożywczych – o 5,6 proc., wyrobów z metali – o 5,2 proc., wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 3,7 proc. Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu ze styczniem zeszłego roku wystąpił w 13 działach, m.in. w produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 20,4 proc., metali – o 18,8 proc., wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – o 7,6 proc., komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 7,2 proc., papieru i wyrobów z papieru – o 5,5 proc.

Dane o produkcji przemysłowej rozczarowały ekonomistów. - Produkcja w styczniu przyspieszyła do 2,6 proc. r/r z 1,0 proc. poprzednio. W przypadku produkcji "na wykresach" wygląda to wciąż nieźle, aczkolwiek nie ma zmiłuj - rozpęd słabnie. "Winne" jest tu przede wszystkim przetwórstwo przemysłowe, które spowolniło z 3,5 proc. do 2,8 proc. – skomentowali na Twitterze analitycy mBanku.

Czytaj więcej

Eksport ma rosnąć dzięki zagranicznym inwestycjom

- Produkcja sprzedana przemysłu przyspieszyła w styczniu z 1 do 2,6 proc. r/r. To są jednak słabe dane: całe przyspieszenie wygenerowały produkcja energii i górnictwo, przetwórstwo wyhamowało z 3,4 do 2,8 proc. r/r pomimo bardzo korzystnego układu dni roboczych. Od lutego minusy r/r – oceniają eksperci ekonomiczni Banku Pekao.

Analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego zauważają, że choć produkcja przemysłowa wzrosła w styczniu o 2,6 proc., to koniunktura jest zróżnicowana pomiędzy branżami. – Aktywność wzrosła w 21 z 34 podstawowych działów przemysłu. Największe wzrosty obserwujemy w branży elektronicznej. Spadła przede wszystkim produkcja wyrobów chemicznych – zauważa PIE. - W kolejnych miesiącach oczekujemy nieco słabszych wyników. GUS wskazuje, że w końcówce zeszłego roku firmy otrzymały zdecydowanie mniej nowych zamówień. Prognozy ekonomistów wskazują, że aktywność zacznie się powoli poprawiać od kwietnia - dodaje.

GUS podał też w poniedziałek, że według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w styczniu 2023 r. wzrosły w stosunku do grudnia 2022 r. o 0,8 proc., a w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku - o 18,5 proc.

Czytaj więcej

Główna ekonomistka EBOR: Rosja od lat szykowała się do wojny

W porównaniu z grudniem największy wzrost cen zanotowano w sekcji górnictwo i wydobywanie o 8,6 proc., w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę podniesiono o 4,1 proc., a w sekcji dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja - o 0,9 proc. Niższe niż w grudniu 2022 r. były natomiast ceny w sekcji przetwórstwo przemysłowe - o 0,4 proc., przy czym najbardziej spadły tu ceny produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 8,6 proc.). Niższe były także ceny produkcji m.in.: komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 1,1 proc.), wyrobów tytoniowych (o 0,8 proc.), papieru i wyrobów z papieru (o 0,2 proc.), odzieży i metali (po 0,1 proc.). Wyższe niż w grudniu 2022 r. były natomiast ceny produkcji m.in.: wyrobów tekstylnych oraz urządzeń elektrycznych (po 0,1 proc.), mebli (o 0,2 proc.), poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji, jak również maszyn i urządzeń (po 0,3 proc.), chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 0,4 proc.), artykułów spożywczych oraz wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (po 0,5 proc.), wyrobów z metali, a także pozostałego sprzętu transportowego (po 0,6 proc.), wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (o 0,8 proc.), wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (o 0,9 proc.), pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 1,0 proc.), wyrobów farmaceutycznych (o 1,5 proc.), skór i wyrobów skórzanych (o 1,9 proc.). Najbardziej podniesiono ceny produkcji napojów (o 2,2 proc.).

Czytaj więcej

Polska gospodarka w głębokiej recesji. GUS opublikował najnowsze dane

Z kolei porównaniu ze styczniem 2022 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były wyższe we wszystkich sekcjach przemysłu. Największy wzrost odnotowano w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę - o 58,7 proc. W sekcji przetwórstwo przemysłowe ceny podwyższono o 13,5 proc., w tym najbardziej w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 24,9 proc.). Wyższe niż przed rokiem były również ceny produkcji: artykułów spożywczych (o 23,1 proc.), wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (o 18,6 proc.), napojów (o 17,1 proc.), papieru i wyrobów z papieru (o 15,5 proc.), chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 14,6 proc.), urządzeń elektrycznych (o 11,9 proc.), wyrobów tytoniowych (o 11,5 proc.), wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (o 11,4 proc.), skór i wyrobów skórzanych (o 10,2 proc.), pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 10 proc.), mebli (o 8,7 proc.). W górę poszły także ceny produkcji m.in. wyrobów z metali (o 7,8 proc.), poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji (o 7,3 proc.), maszyn i urządzeń (o 6,7 proc.), pozostałego sprzętu transportowego (o 6,6 proc.), wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (o 6,4 proc.), wyrobów farmaceutycznych (o 6 proc.), metali (o 5,8 proc.), odzieży (o 5,6 proc.) oraz komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 4 proc.), a także wyrobów tekstylnych (o 1,4 proc.). W sekcji dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja ceny w skali roku wzrosły o 5 proc.

Czytaj więcej

Prognoza gospodarcza KE: polska gospodarka poniżej średniej unijnej

Z danych GUS wynika ponadto, że przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w styczniu o 13,5 proc. r/r. – Oczekiwania były na poziomie 12,8 proc., a nasza prognoza wskazywała na 14,0 proc. – skomentowali analitycy Banku Pekao. - Przyspieszenie dynamiki płac z 10,3 proc. r/r miesiąc wcześniej to w dużej mierze rezultat ustąpienia efektu wysokiej bazy, z którą mieliśmy do czynienia w grudniu. Niemniej, wzrost wynagrodzeń w styczniu był nieco silniejszy niż wynikałoby z wzorca sezonowego z poprzednich lat. Oznacza to, że presja płacowa nadal pozostaje silna, a gorsze otoczenie gospodarcze na razie nie zniechęca firm do podnoszenia wynagrodzeń czy przyznawania bonusów inflacyjnych - dodają.

Ich zdaniem, wraz z obniżającą się po lutym inflacją, dynamika wynagrodzeń również wciśnie hamulec - od marca dynamika nominalnych wynagrodzeń będzie mieścić się w przedziale 9-12 proc. r/r. - W rezultacie spodziewamy się wyhamowania dynamiki płac do 10,7 proc. w całym 2023 r. Sądzimy, że wynagrodzenia będą wyhamowywać wolniej niż inflacja, a w konsekwencji dynamika realnych wynagrodzeń powinna zacząć wychodzić na plus w trzecim kwartale roku. Zanim jednak to się stanie, w lutym odnotujemy bliski rekordowemu spadek realnych wynagrodzeń o około 6 proc., z uwagi na osiągnięcie szczytu inflacyjnego powyżej 18 proc. r/r – przewidują eksperci Pekao.

Natomiast przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w styczniu 2023 r. o 1,1 proc. w porównaniu ze styczniem 2022 r. W stosunku do poprzedniego miesiąca zwiększyło się o 0,4 proc.

GUS podał też, że po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w styczniu produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 0,3 proc. wyższym niż w analogicznym miesiącu 2022 r. i o 1,3 proc. niższym w porównaniu z grudniem 2022 r.

Według wstępnych danych w styczniu w ujęciu rocznym wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 21 z 34 działów przemysłu, m.in. w produkcji urządzeń elektrycznych – o 31,5 proc., pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 14,7 proc., maszyn i urządzeń – o 11,7 proc., artykułów spożywczych – o 5,6 proc., wyrobów z metali – o 5,2 proc., wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 3,7 proc. Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu ze styczniem zeszłego roku wystąpił w 13 działach, m.in. w produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 20,4 proc., metali – o 18,8 proc., wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – o 7,6 proc., komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 7,2 proc., papieru i wyrobów z papieru – o 5,5 proc.

Pozostało 88% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Dane gospodarcze
Polska bogaci się coraz wolniej na tle UE. Ekonomiści: przez błędy w polityce
Dane gospodarcze
Najlepszy okres na opanowanie inflacji dobiegł końca
Dane gospodarcze
Zapaść w polskim przemyśle wkrótce się skończy? Najnowszy odczyt PMI
Dane gospodarcze
Inflacja we wrześniu w Polsce. GUS podał wstępne dane
Materiał Promocyjny
SSC/GBS Leadership Program 2023
Dane gospodarcze
Inflacja w strefie euro niższa od oczekiwań
Dane gospodarcze
Inflacja we wrześniu: tak prognozują ekonomiści. Jakie dane poda jutro GUS?