"Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2016 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, wzrosły o 0,1 proc. (w tym towarów – o 0,1 proc., przy utrzymujących się na poziomie obserwowanym w październiku br. cenach usług). W poszczególnych grupach towarów i usług konsumpcyjnych odnotowano zróżnicowaną dynamikę cen. Największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały w tym okresie wyższe ceny żywności (o 0,5 proc. oraz w zakresie rekreacji i kultury (o 0,3 proc.), które podwyższyły wskaźnik odpowiednio o 0,11 p. proc. i 0,02 p. proc." - napisano w komunikacie.

"Niższe ceny w zakresie transportu (o 0,4 proc.) oraz odzieży i obuwia (o 0,3 proc.) obniżyły ten wskaźnik o 0,03 p. proc. i 0,02 p. proc." - dodał GUS.

Natomiast największy wpływ na ukształtowanie się wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych na tym poziomie, licząc wobec listopada ubiegłego roku, miały wyższe ceny żywności (o 1,3 proc.), które podniosły wskaźnik o 0,28 p. proc. Niższe ceny odzieży i obuwia (o 4,7 proc.) obniżyły ten wskaźnik o 0,26 p. proc.

Zgodnie z danymi GUS ceny żywności w listopadzie br. w porównaniu z poprzednim miesiącem, podobnie jak w październiku br., wzrosły o 0,5 proc.. Najbardziej podrożały tłuszcze zwierzęce (o 3,6 proc.), głównie w wyniku wzrostu cen masła (o 3,8 proc.). Więcej niż w poprzednim miesiącu konsumenci płacili za warzywa (o 2,8 proc.), ryż (o 1 proc.) oraz artykuły w grupie „mleko, sery, jaja” (przeciętnie o 0,8 proc.)

Ceny cukru pozostały na poziomie notowanym w październiku br. Mniej niż przed miesiącem płacono natomiast za owoce (o 1,2 proc.), dżemy, marmolady i miód (o 0,9 proc.) oraz mąkę (o 0,5 proc.). Ceny napojów bezalkoholowych w porównaniu z poprzednim miesiącem spadły o 0,2 proc.

W listopadzie br., ceny odzieży i obuwia ukształtowały się na poziomie odpowiednio o 0,4 proc. i 0,1 proc. niższym niż w poprzednim miesiącu natomiast ceny towarów i usług związanych z mieszkaniem w listopadzie br. utrzymały się na poziomie notowanym w październiku br.

Nieznacznie podrożało użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii (o 0,1 proc.). Zanotowano wzrost opłat za usługi kanalizacyjne (o 0,1 proc.). Opłaty za zaopatrywanie w wodę i wywóz śmieci pozostały na poziomie obserwowanym w październiku br. Podniesiono opłaty za najem mieszkania (o 0,2 proc.).

Ceny nośników energii były wyższe niż w poprzednim miesiącu (przeciętnie o 0,1 proc., w tym gaz – o 0,4 proc., opał – o 0,3 proc., przy utrzymujących się na poziomie obserwowanym w poprzednim miesiącu cenach energii elektrycznej oraz energii cieplnej). W listopadzie br. ceny towarów i usług w zakresie wyposażenia mieszkania i prowadzenia gospodarstwa domowego spadły o 0,4 proc.

Tańsze niż w październiku br. były meble, artykuły dekoracyjne, sprzęt oświetleniowy (o 1,3 proc.), urządzenia gospodarstwa domowego (o 0,3 proc.) oraz środki czyszczące i konserwujące (o 0,2 proc.).

Autopromocja
#NowaRp.pl

Znacznie więcej niż wiedza

ZAPRENUMERUJ

Opłaty związane ze zdrowiem podniesiono w listopadzie br. o 0,2 proc., odnotowano wzrost cen wyrobów farmaceutycznych (o 0,3 proc.). Więcej niż w październiku br. płacono za usługi stomatologiczne, lekarskie oraz szpitalne i sanatoryjne (po 0,1 proc.).

"Ceny w zakresie transportu były niższe niż w październiku br. o 0,4 proc. W listopadzie br. spadły ceny usług transportowych (o 2,4 proc.), a także samochodów osobowych (o 0,7 proc.). Nieznacznie mniej niż przed miesiącem płacono za paliwa do prywatnych środków transportu (przeciętnie o 0,1 proc., w tym za benzyny – o 0,8 proc. i olej napędowy – o 0,3 proc., przy wzroście cen gazu ciekłego – o 4,6 proc.)" - napisał GUS.

Według GUS opłaty związane z łącznością pozostały na poziomie zbliżonym do obserwowanego w październiku br. Sprzęt telekomunikacyjny potaniał o 0,7 proc.

Ceny towarów i usług związanych z rekreacją i kulturą w listopadzie br. wzrosły o 0,3 proc. Więcej niż w październiku br. konsumenci płacili za gazety i czasopisma (o 2,5 proc.). Wzrosły ceny w zakresie turystyki zorganizowanej (przeciętnie o 0,4 proc., w tym za granicą – o 1 proc., przy spadku cen turystyki zorganizowanej w kraju – o 0,3 proc.). Nieznacznie więcej niż w październiku br. płacono za usługi związane z rekreacją i sportem oraz artykuły piśmienne, malarskie, kreślarskie (po 0,1 proc.).

Opłaty dotyczące edukacji oraz ceny w restauracjach i hotelach pozostały na poziomie obserwowanym w październiku br. Spośród innych towarów i usług, w listopadzie br. więcej niż w poprzednim miesiącu płacono za ubezpieczenia (o 1,4 proc.), środki kosmetyczne i higieniczne (o 0,4 proc.), a także usługi fryzjerskie, kosmetyczne i pielęgnacyjne (o 0,1 proc.).