Gość skomentowała wyniki 12. badania klimatu dla inwestycji zagranicznych w Polsce przeprowadzonego przez koalicję izb handlowych.

- Klimat dla inwestorów w Polsce pogorszył się już w zeszłym roku. Badanie z roku 2016 pokazało, że spada zaufanie inwestorów do klimatu inwestycyjnego w Polsce. Głównie z powodu niepewności instytucji politycznych, które tworzą klimat gospodarczy w Polsce. Powtarza się to w tegorocznym badaniu - mówiła Constant.

- Widać, że te aspekty, które są najmniej zależne od instytucji politycznych, takie jak członkostwo w UE czy kompetencje pracowników, nadal pozostają ważnymi elementami. Te czynniki są oceniane jako jedne z najważniejszych i są oceniane dobrze – dodała.

Gość zaznaczyła, że inwestorów zagranicznych najbardziej niepokoją bardzo duża i szybka zmiana legislacji oraz zmiany w systemie podatkowym.

- Przedsiębiorcy nie są w stanie zaplanować już nawet na rok do przodu. Ciężej im jest zaprogramować swoje działania w Polsce czy przewidzieć kolejne inwestycje – oceniła.

Constant podała, że 3 sektory, które najbardziej w tym momencie są dotknięte przez zmiany i zapowiadane zmiany, to sektor bankowy, handlowy i media.

Gość podkreśliła, że jesteśmy ciągle miejscem atrakcyjnym dla inwestorów. - W porównaniu z wynikami ankiet europejskich jeżeli chodzi o atrakcyjność inwestowania w Europie Środkowo-Wschodniej na pierwszym miejscu plasują się Czechy a potem Polska – mówiła.

- W grę wchodzą tutaj czynniki jak wielkość rynku, nasza obecność w UE, dostępność i kompetencje „rąk do pracy”. Te elementy od lat pozostają ważne dla inwestorów - zaznaczyła Constant.

- Już nie koszty pracy są ważne. Inwestorzy są świadomi tego, że te koszty będą rosły – dodała.

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Konkurs dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ