Jak czytamy w komunikacie Kilkumiesięczny okres funkcjonowania ujawnionego procederu naraził Skarb Państwa na straty w wysokości 200 tyś. zł. Jednak większość tej kwoty, czyli ponad 175 tys. zł. już zabezpieczono na poczet niezapłaconych podatków.

- Jest dla nas ważne aby identyfikować już początkową fazę tzw. karuzeli podatkowych. W ten sposób systematycznie i skutecznie chronimy Budżet Państwa. Również uczciwi przedsiębiorcy potrzebują realnego wsparcia w walce z szarą strefą i oszustami podatkowymi, dlatego mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy prowadzi kontrole w miejscach wytypowanych jako miejsca wysokiego ryzyka - mówi Radosław Borowski, Naczelnik Mazowieckiego Urzędu Celnego.

Nieuczciwa spółka została wytypowana do kontroli w wyniku analizy danych zgromadzonych przez administrację celno-skarbową. Między innymi dzięki funkcjonowaniu nowych narzędzi informatycznych wprowadzonych przez KAS oraz dodatkowym rozwiązaniom analitycznym funkcjonariusze trafili celnie prosto do nieuczciwego podmiotu.

Przestępczy mechanizm polegał na wielokrotnym obrocie tymi samymi towarami na podstawie faktur, które nie odzwierciedlały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych. Stworzone pozory legalnego obrotu towarami pomiędzy podmiotami miały na celu jedynie je uwiarygodnić. W wyniku kontroli, zabezpieczono jednak pełną dokumentację księgową znajdującą się zarówno w biurze rachunkowym, jak i w miejscu zamieszkania prokurenta i członka Zarządu firmy, co pozwoli na pogłębienie analizy mechanizmu

Funkcjonowanie pełnego systemu rozwiązań analitycznych ma na celu doprowadzenie do automatyzacji procesu przeprowadzania czynności sprawdzających i wykrywania nieprawidłowości. Przedsiębiorcy, którzy na bieżąco przekazują dane o prowadzonej przez siebie działalności, mają możliwość weryfikowania prawidłowości swoich rozliczeń, co z pewnością uchroni ich przed nieprawidłowościami bądź nieuczciwymi kontrahentami.