W okresie styczeń-wrzesień 2021 r. dochody budżetu państwa wyniosły 360,1 mld zł i były wyższe o 55,6 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego – podał resort finansów w komunikacie.

Dochody podatkowe łącznie były wyższe rok do roku o ok. 48,3 mld zł. W tym: dochody z VAT były wyższe o 20,7 proc. (27,1 mld zł), z PIT - o 15,4 proc. (6,9 mld zł), z CIT – o 24,3 proc. (7,4 mld zł), z akcyzy - o 6,1 proc. (3,2 mld zł), zaś z podatku „bankowego” - o 8,7 proc. (0,3 mld zł).

Wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło ok. 45,7 mld zł i było wyższe o ok. 7,2 mld zł (18,7 proc.) niż rok wcześniej, głównie dzięki wpłacie z zysku NBP za rok 2020 (8,9 mld zł, które wpłynęło na rachunek budżetu w czerwcu tego roku).

Wydatki budżetu państwa w okresie styczeń – wrzesień 2021 r. wyniosły 312,5 mld zł i były niższe o 5,8 mld zł, czyli 1,8 proc. niż rok wcześniej. Jak wyjaśnia resort finansów, niższe wykonanie wydatków związane jest głównie z niższymi środkami przekazanymi do FUS (mniej o ok. 8 mld zł, co wynika z niższego bieżącego zapotrzebowania na finansowanie uzupełniające w związku z dobrą sytuacją na rynku pracy) oraz na obsługę długu Skarbu Państwa (mniej o ok. 3,6 mld zł). W części budżetowej „transport” zrealizowano wydatki niższe o 4,4 mld zł, co wynika głównie z równoległej realizacji wydatków niewygasających z upływem roku 2020 w zakresie utrzymania i remontów infrastruktury kolejowej – wyjaśnia resort.

Jednocześnie większe niż rok wcześniej były wydatki na: składkę do UE – 4 mld zł (co wynikało m.in. ze wzrostu polskiej składki członkowskiej w wyniku brexitu oraz wyższego poziomu budżetu UE), dotacje do NFZ (o 3,8 mld zł) oraz subwencję dla JST (o 2,8 mld zł).