"Szacowany spadek dochodów gmin wiejskich w 2022 roku to 2,44 mld zł, a gmin miejskowiejskich 2,22 mld zł. Spadek ten w roku 2022 i kolejnych latach dla gmin wiejskich to ponad 40% nadwyżki operacyjnej z roku 2020. Łącznie gminy z obszarami wiejskimi stracą ponad 44 mld zł w ciągu dekady" - wskazano w opinii Związku Gmin Wiejskich RP złożonym do projektu ustawy podatkowej wchodzącej w skład Polskiego Ładu.

Taka utrata dochodów, zdaniem gmin zrzeszonych w związku, nie pozostanie bez wpływu na ich możliwości rozwoju. "Większość gmin z obszarami wiejskimi w kolejnych latach, po zmianie przepisów o PIT, utraci zdolność kredytową wynikająca z art.243 ustawy o finansach publicznych oraz może zakończyć rok budżetowy deficytem operacyjnym, uniemożliwiającym dalsze funkcjonowanie jednostek" - napisano w opinii.

Stanowisko Związku Gmin Wiejskich RP potwierdza podnoszone od dłuższego czasu zarzuty dot. tego, że pomysły zawarte w Polskim Ładzie dużo mocniej uderzą w biedne miejscowości i wsie aniżeli w duże samorządy - pisze Business Insider Polska.

Gminy o małym potencjale dochodów opodatkowanych PIT będą tracić więcej aniżeli gminy mające dobrze zarabiających mieszkańców, a dochód z udziału z PIT w tych gminach stanie się marginalnym dochodem własnym, gdzie nawet zwiększenie udziału gmin w dochodach z PIT nie uzupełni ubytków spowodowanych przepisami niniejszej projektowanej ustawy.

Równocześnie w ocenie ZGW Polski Ład przyniesie zwiększenie obciążenie daninami publicznymi drobnych przedsiębiorców i klasy średniej przy równoczesny zaoferowaniu niewielkich korzyści osobom mniej zarabiającym - pisze Business Insider Polska.