Fundusz Rezerwowy i Fundusz Narodowego Dobrobytu zmniejszyły się w ciągu miesiąca sierpnia o 593 mld rubli. Fundusz Rezerwowy stracił 470 mld rubli (18,4 proc.), podało ministerstwo finansów. Z tych pieniędzy 390 mld rubli poszło na finansowanie deficytu budżetu państwa. A 80 mld rubli stracono w wyniku negatywnej przeceny zgromadzonych walut. W funduszu pozostało 2,9 bln rubli (39 mld dol.).

W sumie na zasypywanie dziury w finansach państwa z rezerw poszło w ciągu ośmiu miesięcy 1,17 bln rubli (20 mld dol.), z czego tylko w sierpniu 593 mld rubli. W obu funduszach pozostało jeszcze niecałe 7 bln rubli (107 mld dol.).

To dużo i mało biorąc pod uwagę w jakim tempie rośnie deficyt. Dziś skarb państwa podał, że deficyt za siedem miesięcy zwiększył się o 4,83 proc. do 851,5 mld rubli (13,2 mld dol.). Rok temu było to 821 mld rubli. Za cały 2015 r deficyt finansów Rosji wyniósł 2,81 bln rubli.