Odwołanie ma związek z decyzją Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów o nałożeniu łącznie 35,76 mln zł kary za udział w zakazanym porozumieniu producentów płyt do produkcji mebli. Z tej kwoty 15,96 mln zł przypadło na Pfleiderer Grajewo, a 19,8 mln zł na spółkę zależną Pfleiderer Wieruszów. Zarząd Pfleiderera informował wcześniej, że w toku przeprowadzonego audytu wewnętrznego spółka nie zidentyfikowała naruszeń prawa konkurencji, które uzasadniałyby wydanie decyzji UOKiK.

Sprawa dotycząca zmowy na rynku została wszczęta w 2012 roku. Według UOKiK pięciu producentów płyt meblowych: Kronospan Szczecinek, Kronospan Mielec, Swiss Krono (dawniej Kronopol), Pfleiderer Group (dawniej Pfleiderer Grajewo) oraz Pfleiderer Wieruszów (dawniej Pfleiderer Prospan) działało w porozumieniu polegającym na ustalaniu cen i wymianie informacji handlowych dotyczących warunków sprzedaży na rynku płyt wiórowych i pilśniowych w Polsce. Za to UOKiK nałożył łącznie na czterech z pięciu wymienionych producentów karę w wysokości 135 mln zł.

W styczniu br. Pfleiderer Group i jej spółka zależna Pfleiderer Wieruszów informowały, że zawiązały łącznie 38,7 mln zł rezerw w związku z decyzją UOKiK o nałożeniu kar. Rezerwy zostały zawiązane ze skutkiem na 31 grudnia 2017 r. – Rezerwy zostały zawiązane w celu zabezpieczenia środków finansowych na przewidywane koszty prawne związane z odwołaniem się od decyzji oraz na zapłatę ewentualnych kar, jeżeli spółka oraz Pfleiderer Wieruszów będą zobowiązane do zapłaty kar określonych w decyzji – wyjaśniono w komunikacie.

W trakcie wtorkowej sesji za papiery Pfleiderera płacono na rynku około 38,40 zł, co oznacza spadek o prawie 0,3 proc. względem ceny odniesienia z poprzedniej sesji.