To kolejna wersja ustawy prądowej, która trafiła do Sejmu. Nowe przepisy mają planowo wejść w życie przed 1 lipca 2019 roku.

Jak napisano w uzasadnieniu do projektu nowelizacji ustawy, po jej przyjęciu „sytuacja ok. 98 proc. odbiorców końcowych nie zmieni się w drugim półroczu 2019 r w porównaniu do sytuacji z pierwszego półrocza 2019”. To oznacza, że odbiorcy ci będą do końca bieżącego roku płacili niższe ceny za prąd - na poziomie z 2018 r. 

„Średnie i duże przedsiębiorstwa w drugim półroczu 2019 r. będą objęte dofinansowaniem w ramach pomocy de minimis, a przedsiębiorstwa energochłonne będą beneficjentem mechanizmu, który zostanie wprowadzony ustawą o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych” - czytamy w uzasadnieniu.

Przepisy zamrażające ceny prąd na poziomie z 2018 r. weszły w życie 1 stycznia 2019 r. Obniżyły one niektóre opłaty, objęte w rachunkach za energię, a więc podatek akcyzowy i tzw. opłatę przejściową. Ustawa zamroziła również ceny energii elektrycznej w 2019 r. na poziomie z końca czerwca 2018 r. Z tego tytułu sprzedawcy prądu mają otrzymać od państwa rekompensaty. Jak podało ostatnio Ministerstwo Energii, pierwsze rekompensaty za ceny prądu powinny być wypłacane ok. 20 sierpnia 2019 r.