Dzięki temu spółki górnicze będą mogły ubiegać się o dotacje na roczna kwotę 400 mln zł. Pomoc na sfinansowanie inwestycji początkowych przyznawana będzie po przeprowadzeniu konkursu. W jej ramach państwo będzie mogło współfinansować rozpoczęte w tym roku inwestycje związane z udostępnieniem złóż z nowych poziomów wydobywczych lub rozbudowaniem już istniejących, budową lub modernizacją szybów wydobywczych, kupnem nowych maszyn czy budową klimatyzacji.