EBITDA zwiększyła się w tym okresie o ponad 24 proc. do około 820 mln zł, a zysk netto wzrósł do blisko 360 mln zł i był o niemal 63 proc. wyższy w porównaniu do I kwartału 2009 r.

Dobre wyniki osiągnięte w I kwartale tego roku to efekt między innymi realizacji strategii korporacyjnej. Grupa koncentruje się na zyskownym wzroście w obszarach działalności podstawowej, integracji zarządzania wszystkimi elementami łańcucha wartości oraz poprawie efektywności funkcjonowania. Zadania te są priorytetem dla przygotowującego się do debiutu giełdowego holdingu. Celem Grupy jest osiągnięcie oszczędności na poziomie około 1 mld zł w latach 2010-2012 (średnio ponad 300 mln zł rocznie).

- Wyniki osiągnięte roku potwierdzają słuszność realizowanej przez grupę Tauron strategii. Nasze działania przyczyniają się do wzrostu efektywności funkcjonowania także poprzez redukcję kosztów - komentuje Dariusz Lubera, prezes Zarządu Tauron Polska Energia.

- Naszym celem jest obniżenie kosztów operacyjnych o około 1 mld zł w latach 2010-12, czyli średnio o ponad 300 mln zł rocznie. Efekty już są widoczne - w postaci coraz lepszych wyników. Po pięciokrotnym wzroście zysku w 2009 r., I kwartał 2010 r. potwierdził kontynuację pozytywnego trendu. Nadal będziemy intensywnie pracować nad redukcją kosztów i poprawą efektywności, aby realizować nasz nadrzędny cel strategiczny, jakim jest zapewnienie ciągłego wzrostu oraz budowanie wartości dla obecnych i przyszłych akcjonariuszy - dodaje.

Dalsze obniżenie kosztów operacyjnych oczekiwane jest przede wszystkim w obszarach wytwarzania, dystrybucji oraz obrotu.

W części wytwórczej Grupy wdrażany jest m.in. program optymalizacji wykorzystania bazy wytwórczej, w ramach którego zwiększane jest obciążenie bloków o wyższej sprawności kosztem redukcji obciążenia lub odstawień bloków najmniej efektywnych. Np. w najbliższym czasie Grupa planuje odstawienie z ruchu Elektrowni Halemba w Rudzie Śląskiej i jednoczesne zwiększenie obciążania pozostałych swoich jednostek wytwórczych.

Dodatkowo wdrażane są programy redukcji kosztów zakupu paliwa oraz optymalizacji gospodarki produktami ubocznymi. W części dystrybucyjnej trwa proces zmniejszania strat sieciowych. Zostanie to osiągnięte poprzez wymianę transformatorów i innych urządzeń, kontrolę i poprawę jakości połączeń, instalowanie elektronicznych liczników i automatyzację odczytów. Trwa również usprawnianie procesów zarządczych i operacyjnych w dystrybucji. Oszczędności wynikają z realizacji projektów związanych z zarządzaniem majątkiem sieciowym i systemem dystrybucyjnym, pozyskaniem i zarządzaniem danymi pomiarowymi, procesami obsługi finansowo-księgowej oraz kadrowo-płacowej, a także informatyką i telekomunikacją.

W segmencie obrotu Tauron Polska Energia przejął prowadzenie handlu hurtowego oraz działania zmierzające do poprawy efektywności funkcji sprzedaży. Przełożyło się to m.in. na obniżenie kosztów poprzez centralne podejmowanie decyzji o wytwarzaniu i zakupie energii na rynku hurtowym. Podejmowane są również działania w zakresie optymalizacji funkcji sprzedaży detalicznej.

We wszystkich spółkach Grupy trwa optymalizacja kosztów pracy. Kończą się prace nad przygotowaniem programów dobrowolnych odejść oraz zmian organizacyjnych. Program dobrowolnych odejść ruszy w 2010 roku - m.in. w Enionie, EnergiiPro i PKE (największych spółkach Grupy) kilkaset osób otrzyma propozycje skorzystania z niego.

Autopromocja
FIRMA.RP.PL

Sprawdzona, pogłębiona i kompleksowa wiedza dla MŚP

CZYTAJ WIĘCEJ

W całej Grupie optymalizuje się koszty zakupów poprzez wykorzystanie efektów skali i synergii, wspólne zakupy, unifikację i harmonizację standardów materiałów i usług, wykorzystanie aukcji elektronicznych. Trwa również proces zbywania majątku nie związanego z podstawową działalnością. Na sprzedaż zostały wystawione zbędne obiekty, zaawansowana jest koncentracja innych aktywów nie związanych z działalnością podstawową w celu ich sprzedaży.

[ramka]Wszystkie podane wyniki są przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).[/ramka]