PKP Cargo w trzecim kwartale odnotowało 81 mln zł  skonsolidowanej straty netto. Rok temu w tej pozycji było 117,5 mln zł zysku netto. Na pogorszenie wyniku wpłynęło rozliczenie premii prywatyzacyjnej i uznaniowej o łącznej wartości 208,8 mln zł. Otrzymali ją pracownicy w związku z częściową prywatyzacją i debiutem spółki na giełdzie. Było to zdarzenie jednorazowe, które nie będzie wpływało na wyniki PKP  Cargo w przyszłości.

Zysk netto skorygowany o wpływ premii prywatyzacyjnej (czyli bez jej uwzględniania) narastająco po trzech kwartałach tego roku wyniósłby 164,3 mln zł wobec 253,4 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego. Z uwzględnieniem premii strata netto przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej wykazana w raporcie sięga 4,6 mln zł.  - Wyniki finansowe za trzy kwartały 2013 r. są zgodne z naszymi oczekiwaniami, które uwzględniały spowolnienie dynamiki rynku przewozów towarowych oraz efekt ujęcia w rachunku wyników kosztów realizacji Paktu Gwarancji Pracowniczych w wysokości 208,8 mln zł - mówi Łukasz Boroń, prezes PKP Cargo.

Dodaje, że cały czas prowadzone są działania polegające na restrukturyzacji grupy i zwiększaniu efektywności jej funkcjonowania, co przejawia się w obniżce jednostkowych kosztów działalności. - Silna konkurencja rynkowa przy spowolnieniu dynamiki rynku spowodowała presję cenową na początku 2013 r., ale PKP Cargo niezmiennie utrzymuje pozycję zdecydowanego lidera rynku - mówi Boroń.

Przychody z działalności operacyjnej grupy spadły po trzech kwartałach 2013 r. o około 8,6 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2012 r.   i wyniosły 3,518 mld zł. Kurs akcji obniżył się o 0,4 proc.     —ais