Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo poinformowało o odkryciu w pobliżu Poznania złoża tight gasu, czyli surowca uwięzionego w izolowanych porach skalnych. Duże ilości błękitnego paliwa stwierdzono po wykonaniu odwiertu o nazwie Pniewy-4, znajdującym się na obszarze koncesji Wronki. Według spółki jest to jedno z pierwszych odkryć złóż niekonwencjonalnych typu tight gas w zachodniej Polsce.

Z wstępnych szacunków wynika, że jego zasoby wynoszą około 1-1,5 mld m sześc. Jak na warunki Polskie, jest to złoże średniej wielkości. PGNiG rocznie wydobywa w naszym kraju około 4,2 mld m sześc. gazu. Z kolei Polska zużywa około 15 mld m sześc. surowca, w zdecydowanej większości pozyskując go z zagranicy.

Obecnie PGNiG przystępuje do wykonania testu produkcyjnego. Na jego podstawie zostaną podjęte decyzje dotyczące dalszych prac związanych z zagospodarowaniem złoża. Weryfikacja danych geologicznych, dokładniejsze oszacowanie zasobów i przystąpienie do projektowania dalszych prac prawdopodobnie potrwa kilka miesięcy.

Odwiert Pniewy-4 wykonywano od kwietnia do czerwca 2013 r. Jego celem było potwierdzenie występowania złóż gazu nadających się do komercyjnego zagospodarowania. Pod koniec listopada tego roku wykonano w odwiercie Pniewy-4 zabieg szczelinowania hydraulicznego.

PGNiG zwraca uwagę, że złoża typu tight gas wymagają większych nakładów inwestycyjnych na etapie poszukiwań, niż złoża konwencjonalne. Jest to związane z koniecznością przeprowadzenia dodatkowych prac badawczych.