II Kongres Przedsiębiorstw Rodzinnych „SUKCESJA W BIZNESIE”

Przedsiębiorstwa rodzinne są znaczącą grupą podmiotów gospodarczych – według różnych szacunków w Polsce działa między 800 tys. a 1,5 mln przedsiębiorstw rodzinnych, co stanowi ok. 30-60 proc. przedsiębiorstw niefinansowych.

Publikacja: 23.05.2024 16:00

„Rzeczpospolita” jest patronem medialnym wydarzenia

Oprócz codziennych problemów wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej, przedsiębiorstwa rodzinne stoją przed ogromnym wyzwaniem związanym z sukcesją. I właśnie ten temat jest punktem ciężkości, wokół którego będą się toczyć dyskusje w trakcie całego Kongresu. Celem Kongresu jest podjęcie dyskusji o perspektywach rozwoju firm rodzinnych ze szczególnym uwzględnieniem kluczowych wyzwań związanych z zaplanowaniem i przeprowadzeniem sukcesji.

Kongres Przedsiębiorstw Rodzinnych stanowi nie tylko platformę wymiany doświadczeń i wiedzy na temat obecnego stanu oraz praktyk sukcesyjnych, ale także umożliwia uczestnikom lepsze zrozumienie możliwości zindywidualizowanego podejścia do sukcesji, przy wzięciu pod uwagę różnorodności jednostkowych sytuacji rodzinno-biznesowych. Udział przedsiębiorców, specjalistów i ekspertów gwarantuje dostęp do naukowych i praktycznych rozwiązań problemów sukcesyjnych w dobie przyspieszonych zmian rynkowych i społecznych. Kongres jest także okazją do nawiązania kontaktów biznesowych z innymi przedsiębiorcami rodzinnymi, co może prowadzić do współpracy, wymiany doświadczeń oraz odkrycia nowych możliwości rozwoju.

Wyniki debaty będą mogły być wykorzystane w rozwiązywaniu współczesnych problemów dotyczących sukcesji w firmach rodzinnych oraz wspierania przedsiębiorczości rodzinnej. Przedstawione przez partnerów Kongresu inicjatywy wspierania sukcesji mogą stanowić dla przedsiębiorców rodzinnych cenne źródło informacji o możliwościach polepszenia jakości procesu sukcesji, a dla instytucji otoczenia biznesu – inspirację do tworzenia programów pomocowych.

Podczas Kongresu zorganizowane zostaną liczne sesje panelowe dla firm rodzinnych, prawników, naukowców i innych zainteresowanych tą tematyką, m.in. dotyczące kierunków sukcesji w firmach rodzinnych, fundacji rodzinnej, planowania spadkowego w rodzinie i biznesie, zarządu sukcesyjnego, ale także szeroko pojętej problematyki związanej z rozwojem i funkcjonowaniem tych przedsiębiorstw, jak choćby ład korporacyjny i ład rodzinny. W drugim dniu Kongresu będą miały miejsce sesje dla prawników.

Podczas Kongresu odbędzie się również specjalne wydarzenie towarzyszące, czyli posiedzenie Małopolskiej Rady ds. Sukcesji i Transferu Biznesu przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego (dla członków Rady i zaproszonych gości).

II Kongres Przedsiębiorstw Rodzinnych jest organizowany przez Centrum Przedsiębiorstw Rodzinnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w Krakowie oraz Ministerstwem Rozwoju i Technologii. Partnerami Kongresu są wiodące organizacje branżowe i eksperckie, zainteresowane wspieraniem firm rodzinnych w procesie planowania sukcesji.

Kongres jest skierowany do środowiska przedsiębiorców rodzinnych, właścicieli firm rodzinnych i ich sukcesorów, przedstawicieli organizacji przedsiębiorców, przedstawicieli władz samorządowych, prawników i naukowców zainteresowanych sukcesją w firmach rodzinnych. Jest zatem kluczowym wydarzeniem dla wszystkich, którzy wspierają rozwój firm rodzinnych, zarówno na poziomie regionalnym, jak i krajowym.

II Kongres Przedsiębiorstw Rodzinnych jest wydarzeniem otwartym i bezpłatnym dla wszystkich zainteresowanych uczestników.

Serdecznie zapraszamy!

„Rzeczpospolita” jest patronem medialnym wydarzenia

„Rzeczpospolita” jest patronem medialnym wydarzenia

Oprócz codziennych problemów wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej, przedsiębiorstwa rodzinne stoją przed ogromnym wyzwaniem związanym z sukcesją. I właśnie ten temat jest punktem ciężkości, wokół którego będą się toczyć dyskusje w trakcie całego Kongresu. Celem Kongresu jest podjęcie dyskusji o perspektywach rozwoju firm rodzinnych ze szczególnym uwzględnieniem kluczowych wyzwań związanych z zaplanowaniem i przeprowadzeniem sukcesji.

Pozostało 85% artykułu
Biznes
System kaucyjny u bram, lobbing odpocznie. Jest trzeci wniosek operatora
Biznes
Renasansu atomu nie zatrzyma już nic. Efekt? Wielka hossa na zapomnianym rynku
Biznes
Euro 2024 to emocje nie tylko sportowe. Spółki giełdowe wydają krocie na sponsoring
Biznes
Mapy Pizzy Hut opanowane przez hakerów. Zamiast nazw ulic antyrosyjskie hasła
Materiał Promocyjny
Jaki jest proces tworzenia banku cyfrowego i jakie czynniki są kluczowe dla jego sukcesu?
Biznes
Czy będzie trzeci operator systemu kaucyjnego? Właściciel Lidla i Kauflandu złożył wniosek
Biznes
Wielka Brytania też uderza w Rosję sankcjami. „Czarna lista"