Arm, według złożonego w środę sprawozdania, sprzedał już 95,5 mln swoich amerykańskich kwitów depozytowych w cenie 51 USD każdy (wcześniej ustalone widełki cenowe wynosiły 47-51 USD). Organizatorzy oferty publicznej mogą jeszcze kupić 7 mln papierów tej spółki. Akcje warte około 700 mln USD przeznaczono w ramach oferty dla klientów Arm, czyli koncernów takich jak Apple, Intel czy TSMC. Oferta publiczna Arm jest więc największym IPO na świecie od dwóch lat, czyli od oferty spółki Rivian.

Czytaj więcej

Największa oferta publiczna tego roku? Producent chipów liczy na 10 mld dol.

Arm początkowo planował zebrać na giełdzie od 8 mld do 10 mld USD. Ten cel został jednak obniżony m.in. dlatego, że japoński SoftBank (większościowy właściciel Arm) postanowił kupić 25 proc. udziałów tej spółki od swojego funduszu Vision Fund. Po ofercie publicznej w rękach SoftBanku pozostanie około 90 proc. akcji Arm. Softbank przejął tę spółkę siedem lat temu, płacąc za nią 32 mld USD. 

Obrót akcjami Arm na giełdzie Nasdaq zacznie się w czwartek.