PCC Prodex Bel został założony w 2012 r. Celem powołania spółki było prowadzenie działalności w zakresie produkcji i sprzedaży jedno- i dwukomponentowych systemów poliuretanowych. Spółka planowała wejście na nowe rynki wschodnie. Jak informuje zarząd PCC Rokita, białoruska firma od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2015 r. osiągnęła przychody na poziomie około 160 tys. zł. Od momentu założenia do dziś nie zawarła żadnych istotnych kontraktów ani nie rozwinęła w żaden inny sposób znacząco działalności.

- Likwidacja spółki PCC Prodex Bel nie będzie miała znaczącego wpływu na sytuację finansową PCC Rokita, jak również na sytuację jej jednostek zależnych – zapewnia zarząd PCC Rokita.