SkyCash to polska firma technologiczna działająca w branży fintech. Od 2010 roku rozwija autorski, popularny system płatności za bilety miejskie, opłaty parkingowe i przejazdy koleją.

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego skierował do Prokuratury Okręgowej w Warszawie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez SkyCash Poland - poinformowała Komisja w komunikacie prasowym.

Czytaj więcej

Uwaga na podrabiane kody QR. Tak kradną dane m.in. na krakowskich parkomatach

UKNF poinformował, że zawiadomienie dotyczy podejrzenia popełnienia przestępstwa z art. 99 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 37b ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Chodzi o dokonanie oferty publicznej papierów wartościowych bez wymaganego ustawą zatwierdzonego przez KNF prospektu emisyjnego/memorandum informacyjnego/dokumentu informacyjnego lub dokonanie emisji obligacji bez zachowania ustawowych warunków.

SkyCash Poland został wpisany na listę ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego.