Studia podyplomowe pozwalają podnieść swoją wartość na rynku pracy, dają możliwość rozwoju osobistego i są szansą na zdobycie lepszej posady. Natomiast wypalonym zawodowo umożliwiają odświeżenie wiedzy lub zmianę zawodu.

Programy studiów podyplomowych są skierowane m.in. do nauczycieli, pracowników sektora publicznego i administracji (np. planowanie przestrzenne, zarządzanie marką terytorialną), a także do prawników, przedsiębiorców, menedżerów czy lekarzy. Pozwalają poszerzyć kompetencje i stworzyć nowe możliwości zawodowe.

Dużą popularnością cieszą się np. studia z zakresu cyberbezpieczeństwa, zarządzania bazami danych, nowych technologii. Są chętnie wybierane również przez osoby pracujące w zawodach nietechnicznych. Pomagają odnaleźć się w realiach postępującej cyfryzacji.

Rośnie też zapotrzebowanie na edukację w zakresie polityki klimatycznej, zarządzania ochroną środowiska i transformacją energetyczną. Osobom, które pracują w korporacjach lub instytucjach związanych z sektorem usług biznesowych, a także w sektorze finansowym polecane są studia ekonomiczne dające wiedzę w dziedzinie ekonomii międzynarodowej i globalnych trendów, przetwarzania danych finansowych, zarządzania w biznesie międzynarodowym.

Uczelnie dbają również o ofertę studiów MBA. W Ogólnopolskiej Bazie Programów MBA, prowadzonej przez MBA Portal, przybyło 11 nowych programów, a do końca 2022 r. nie wycofano żadnego. Łącznie na koniec ubiegłego roku w bazie było ponad 120 programów.

W Polsce studia MBA uważane są za prestiżowe. Umożliwiają zdobycie wiedzy oraz rozwój kariery zawodowej. Dodatkowo ich popularność wzrosła po wprowadzeniu przepisów zwalniających absolwentów z egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa. To spowodowało wzrost wartości dyplomu MBA w naszym kraju, a co za tym idzie – zainteresowania tymi studiami. Wiele uczelni odpowiedziało na to zapotrzebowanie, tworząc nowe programy.