25 maja minął termin odpowiedzi na ofertę zakupu akcji Elektrimu ogłoszoną przez małego operatora telekomunikacyjnego Lubonet Światłowód z Kościanu. Zarząd Elektrimu, niegdyś popularnej giełdowej firmy obecnie kontrolowanej w ponad 80 proc. przez Zygmunta Solorza, nie informował do tej pory, aby doszło do znaczących zmian w akcjonariacie. Także Dom Maklerski Trigon, pośredniczący w ofercie, nie podsumował publicznie jej rezultatów.

Można się domyślać, że Lubonet kupił sporo mniej walorów, niż zamierzał. Oferta dotyczyła 13 mln sztuk, czyli 15,5 proc. wszystkich, a wygląda na to, że inwestorzy sprzedali operatorowi pakiet obejmujący mniej niż 5 proc. akcji.

Piotr Muszyński, b. wiceprezes Orange Polska, który od kilku lat buduje grupę Fixmap, konsolidując małych operatorów, w tym Lubonet, odpowiedział na kilka naszych pytań o Elektrim.

Podał, że Lubonet kupił akcje i że jest zadowolony z wyniku oferty. Pytany, czy Lubonet zamierza uczestniczyć w zwołanym na 30 czerwca walnym zgromadzeniu akcjonariuszy – zapowiedział obecność. Pytany, czy będzie jeszcze jedna oferta na akcje holdingu, zasłonił się „tajemnicą handlową”.

Lubonet proponował za sztukę 19,9 zł. Było to więcej, niż wcześniej proponował Zygmunt Solorz, ale nadal mniej, niż oczekiwało Porozumienie Akcjonariuszy Elektrimu, dysponujące nieco ponad 5 proc. walorów holdingu.

Przewodniczący PAE Daniel Olechnowicz uważa, że Lubonet to spółka powiązana z Zygmuntem Solorzem. W rejestrze sądowym tego nie widać. – Inwestycję uznajemy za krótkoterminową – nie za branżową, nie wykluczamy współpracy z żadnym z akcjonariuszy, o ile będzie to służyć wzrostowi inwestycji – odpowiedział nam Piotr Muszyński pytany o relacje z miliarderem.

Wkrótce po ofercie Lubonetu zarząd Elektrimu poinformował, że wehikuły Solorza nie wykluczają podwyższenia kapitału holdingu. Olechnowicz przypomniał wtedy, że PAE zablokowało już raz emisję i może robić to ponownie, jeśli miałoby dojść do pokrzywdzenia akcjonariuszy mniejszościowych,

Zygmunt Solorz poprzez Elektrim kontroluje ZE PAK. Holding w grudniu miał 1,6 mld zł gotówki.