– W Polsce niezbędne jest wprowadzenie powszechnego samorządu gospodarczego, którego integralną, odrębnie zorganizowana częścią musi być samorząd rzemieślniczy– podkreślali w jednej z głównych uchwał uczestnicy II Zjazdu Cechów Rzemiosła Polskiego, który odbył się w środę w Sejmie.

– Powszechny samorząd gospodarczy potrzebny jest jak powietrze, i to nie tylko nam, ale i państwu – mówił Jerzy Bartnik, prezes Związku Rzemiosła Polskiego, organizatora zjazdu. Zaznaczał, że trudno jest rządzącym decydować o kierunkach rozwoju gospodarki bez podstawowej wiedzy o rynku. Jak przypominał, nie ma badań statystycznych dotyczących kluczowego dla gospodarki sektora MŚP, o które ZRP zabiega od siedmiu lat. Powszechny samorząd ułatwiłby ich przeprowadzenie. – Nie chodzi nam jednak o samorząd tworzony zza biurka, lecz w oparciu o tych, którzy już w samorządzie są, i o rozwiązania, które już funkcjonują w Europie – zaznaczał szef ZRP.

O potrzebie samorządu mówił też prof. Julian Gardawski z SGH, podkreślając, że jeśli firmy z sektora MŚP chcą rosnąć i uniknąć marginalizacji, muszą tworzyć sieci i klastry. Jest to szczególnie istotne w przypadku mikro- i małych firm, które stanowią lwią część (1,5 mln podmiotów) polskiego sektora MŚP, gdzie średnich firm jest tylko ok. 68 tys. Według prof. Gardawskiego trudność z budowaniem układów klastrowych to główna bariera w rozwoju sektora MŚP. – Niezbędna jest ustawa o samorządzie gospodarczym, który powinien być obligatoryjny, bo inaczej nie przełamie się kulturowej, głęboko osadzonej niechęci do zrzeszania – argumentuje ekspert z SGH.

Podczas zjazdu przypominano, że ZRP – będący jednocześnie samorządem gospodarczym i organizacją pracodawców – realizuje kluczowe dla całej gospodarki zadania: przeprowadza państwowe egzaminy czeladnicze i mistrzowskie i nadzoruje kształcenie zawodowe. Zasługi rzemiosła dla przygotowania fachowych kadr, w tym zwłaszcza dla rozwoju dualnego systemu kształcenia, podkreślał Jerzy Kwieciński, sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju. Zapowiedział, że praktykowany od lat w polskim rzemiośle dualny system kształcenia zawodowego będzie wzorem dla reformy edukacji w Polsce. Tym bardziej że rząd chce wprowadzić takie rozwiązania w dużo szerszym zakresie, także w szkołach wyższych.