Artykuł przygotowany przez Urząd Dozoru Technicznego

Transformacja energetyczna, której jesteśmy obecnie nie tylko świadkami, ale i uczestnikami, ma zapewnić nam przyszłość w sposób bezemisyjny. Jednocześnie ma uwzględnić stabilne zasilanie niezależne od wyczerpujących się coraz bardziej zasobów naturalnych Ziemi.

Zadanie to byłoby z pewnością o wiele łatwiejsze, gdybyśmy posiadali uniwersalny sposób na akumulację energii. Przyszły sposób magazynowania energii powinien być tańszy i bardziej ekologiczny od standardowych akumulatorów czy baterii, skalowalny, elastyczny i mogący służyć wielu branżom gospodarki. To skłania do twierdzenia, że właśnie wodór może być poszukiwanym „świętym Graalem" energetyki.

Sam wodór nie jest niczym nowym (właściwie jest to najstarszy pierwiastek we wszechświecie), ale sposób jego wykorzystania zmienia się bardzo dynamicznie. Urząd Dozoru Technicznego angażuje się w te zmiany od samego początku koncepcji wykorzystania wodoru jako ekologicznego źródła magazynowania i wytwarzania energii.

Wspólny koncept wodorowy

„Polska strategia wodorowa" przyjęta została przez Radę Ministrów 2 listopada. Wskazuje ona na szereg obszarów, w których Polska może budować przewagę konkurencyjną w ramach rozwoju nowej branży energetycznej, dając impuls do rozwoju całej gospodarce poprzez wytworzenie synergii w tym obszarze. W ramach polskich prac rządowych UDT koordynowało jedną z siedmiu grup roboczych przy Ministerstwie Klimatu i Środowiska, których zadaniem było opracowanie „Porozumienia wodorowego".

Porozumienie to stanowi umowę branżową między administracją rządową, biznesem i organizacjami z jego otoczenia oraz światem nauki. Porozumienie było tworzone jednocześnie jako operacjonalizacja strategii wodorowej, rozpisująca główne jej cele na poszczególne obszary działania i konkretne zadania w pięciu podstawowych kategoriach. Zaliczamy do nich: local content – polski wkład, badania i rozwój, inwestycje, ludzie, współpraca. W skład siedmiu pracujących przez rok zespołów wchodziło ponad 0,5 tys. osób, które reprezentowały różne firmy, sektory gospodarki, postrzegających zagadnienie z różnych perspektyw.

UDT było odpowiedzialne za kierowanie grupą koncentrującą się na sprawnym i bezpiecznym przesyle, dystrybucji i magazynowaniu wodoru. Liczne analizy czy ankiety i raporty posłużyły finalnie do zasilenia projektu „porozumienia" w konkretne deklaracje przy konsensusie wszystkich zainteresowanych stron.

Działamy dla środowiska

Porozumienie jest pierwszym krokiem, za którym muszą podążać realne działania. Te już zaczynają się materializować. Nowelizacja ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych wprowadzi techniczne wymagania bezpieczeństwa dla stacji tankowania wodoru i kontrolę ich spełnienia w zakres działalności UDT.

Zmiany obejmą także Ewidencję Infrastruktury Paliw Alternatywnych (eipa.udt.gov.pl), czyli rejestr zbadanych przez UDT stacji paliw alternatywnych pozwalający zobaczyć je na mapie Polski. Strona „na żywo" informuje o dostępności danej infrastruktury oraz cenach usług w danym miejscu. EIPA zostanie uzupełniona o stacje wodorowe. Rejestr ten przyrasta z dnia na dzień i szereg podmiotów deklaruje już inwestycje w tym zakresie.

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Konkurs dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ

Szerokim nowym zagadnieniem będą badania techniczne rurociągów dedykowanych wodorowi oraz takich, w których gaz ten będzie jedynie współzatłaczany do gazu ziemnego. Nowe rozwiązania będą wymagały weryfikacji pod kątem bezpieczeństwa. Wykorzystanie dotychczasowej infrastruktury przesyłowej będzie się wiązało z przeprowadzeniem specjalistycznych badań i ekspertyz. Wszystko po to, aby rozwój nowej technologii był zrównoważony i bezpieczny. Konieczne też będzie wybudowanie nowej, w oparciu o najnowocześniejsze technologie, infrastruktury przesyłowej w tym zakresie. W katalogu wielu zmiennych i założeń dla nowych projektów kwestie bezpieczeństwa zdrowia i życia ludzi muszą pozostać najważniejsze.

Bezpieczna przyszłość

Technologie wodorowe niosą ze sobą wiele obietnic. Wagę technologii wodorowych podkreśla ich obecność w agendzie UE. Warto wspomnieć o „Planie odbudowy dla Europy", „Strategii w zakresie wodoru na rzecz Europy neutralnej dla klimatu" czy pakiecie „Fit for 55". Wodór jako „paliwo" pojawia się także we wszystkich innych rozwiniętych gospodarkach świata.

Kibicując spełnieniu obietnic wodorowych, musimy mieć na uwadze bezpieczeństwo tych innowacyjnych rozwiązań. W tym zakresie nie możemy pozwolić sobie na żaden kompromis. Jako UDT dbamy o ten obszar i wiemy, że zapewnienie należytych standardów technicznych buduje także sprawiedliwy, równy dostęp do nowo pojawiającego się rynku.

Artykuł przygotowany przez Urząd Dozoru Technicznego