Do poprawy bezpieczeństwa wezwała Austrię, Niemcy, Litwę, Luksemburg, Rumunię, Szwecję, Holandię i Wielką Brytanię.

Wywołane do tablicy państwa miały do 24 grudnia 2010 roku wprowadzić do krajowego systemu prawnego dyrektywę, przyjętą przez Parlament Europejski w 2008 roku, przewidującą m.in. standardy utrzymania technicznego wagonów kolejowych i ich certyfikacji. Nie zrobiły tego. Teraz Bruksela dała kolejne dwa miesiące na nadrobienie zaległości. Państwa członkowskie, w których pakiet bezpieczeństwa nie zacznie obowiązywać po upływie tego czasu zostaną pozwane przed Europejski Trybunał Sprawiedliwości.