Jeśli do tego dojdzie wiele przychodni i szpitali może mieć ogromne problemy finansowe, bo będzie musiało płacić o 15 proc. więcej za wyroby wykorzystywane przy leczeniu pacjentów, a będzie otrzymywało stawkę za leczenie bez jej waloryzacji.

Wyroby medyczne to bowiem narzędzia, przyrządy, aparaty, sprzęt, materiały stosowane w leczeniu.

Konieczność wprowadzenia podwyżki wynika z regulacji podatku VAT w Unii Europejskiej, który ma zostać ujednolicony. A państwa członkowskie są zobowiązane do przestrzegania przepisów w tym zakresie.

Polska nie uzyskała zgody od Komisji na pozostawienie podatku VAT na obecnym poziomie 8 proc.

Jak informuje resort finansów: Zdaniem Komisji Europejskiej brak jest możliwości stosowania obniżonej stawki podatku VAT do pewnych kategorii towarów wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług jako „Towary związane z ochroną zdrowia", gdyż nie można ich zakwalifikować do żadnej z pozycji znajdujących się w załączniku III do dyrektywy 2006/112/WE (w szczególności nie można ich zakwalifikować do pozycji 3 ani do pozycji 4 załącznika III do tej dyrektywy).

Ministerstwo podkreśla, że Polska nie podzieliła stanowiska Komisji Europejskiej „co do objęcia stawką podstawową niektórych pozycji zakwestionowanych przez Komisję Europejską, ze względu na fakt przeznaczenia towarów w nich ujętych do użytku osobistego przez osoby niepełnosprawne w celu łagodzenia skutków niepełnosprawności".

Jeżeli Komisja Europejska nie przyjmie przedstawionych przez Polskę wyjaśnień może wnieść sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. I jeśli tam wygra to Polska może zostać zmuszona do wprowadzenia dużo wyższego VAT-u na podstawie unijnych rozporządzeń.