Warzocha był prezesem ZMPSiŚ od lipca tego roku.

"3 grudnia 2013 pan Ryszard Warzocha złożył rezygnację z funkcji prezesa zarządu spółki. Decyzją Rady Nadzorczej określono dwuosobowy skład zarządu. Kompetencje prezesa powierzono Krzysztofowi Sadowskiemu, wiceprezesowi ds. rozwoju portów" - poinformowała Szreder-Piernicka.

Kilka tygodni temu lokalne media podawały, że Warzocha złamał przepisy dotyczące członków zarządów spółek Skarbu Państwa. Starając się o funkcję prezesa, nie poinformował, że posiadał wówczas 16 proc. udziałów w innej firmie. Zgodnie z prawem nie mógł mieć więcej niż 10 proc. udziałów. Warzocha został wyłoniony w konkursie.

ZMPSiŚ nie komentuje rezygnacji byłego już prezesa. W podaniu o rezygnację nie ujawniono jej powodów i w tej formie została ona przyjęta - powiedziała jedynie Szreder-Piernicka.

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. jest spółką akcyjną z większościowym udziałem Skarbu Państwa. Zarządza dwoma portami - w Szczecinie i Świnoujściu. W porcie w Świnoujściu znajduje się przede wszystkim terminal dla suchych ładunków masowych oraz terminal promowy obsługujący połączenia ze Skandynawią. Port w Szczecinie obsługuje zarówno ładunki drobnicowe - w tym kontenery, wyroby hutnicze i ładunki wielkogabarytowe, jak również ładunki masowe - suche i płynne. Oba porty oferują także usługi przeładunkowo-składowe towarów rolno-spożywczych.