Zasoby przeznaczone do eksploatacji sięgają 17 mln ton. Dzięki koncesji kopalnia może pracować do 2063 roku - poinformował PAP prezes zarządu KWB Sieniawa Andrzej Bik.

Dotychczasowe roczne wydobycie wynosi ok. 150 tys. ton. Obecnie zakład zatrudnia nieco ponad 60 osób. Uzyskanie koncesji umożliwia zwiększenie produkcji rocznej do 450 tys. ton. Będzie się to także wiązało ze zwiększeniem zatrudnienia.

Kopalnia znajduje się w niewielkiej wsi położonej na pojezierzu łagowskim, jest jednym z największych pracodawców w gminie Łagów. Eksploatuje złoża na powierzchni ok. 10 ha metodą odkrywkową. Węgiel czerpany jest z głębokości do 40 metrów bez naruszania poziomu wód głębinowych. Złoża charakteryzują się wysoką jakością paliwa.

Rekultywacja terenu odbywa się na bieżąco - nadkład jest transportowany do wyeksploatowanego już wyrobiska. Po wyrównaniu w miejscu zasypanego wyrobiska sadzony jest las lub prowadzone są prace agrotechniczne przywracające grunt do upraw rolnych.

Złoże "Sieniawa" jest jednym z najdłużej znanych i eksploatowanych złóż węgla brunatnego na ziemiach polskich. Eksploatację węgla rozpoczęto w 1873 roku. Produkcja węgla przed rokiem 1939 osiągała okresowo do 80 tys. ton rocznie.

Kopalnia została zdewastowana w ostatnim roku drugiej wojny światowej. Jej ponowne uruchomienie nastąpiło w 1950 r., jako Kopalni Węgla Brunatnego Sieniawa. Eksploatację prowadzono metodą głębinową, systemem filarowym wydobywając węgiel w partiach złoża leżących powyżej poziomu wód podziemnych. W 1983 r. wydobycie osiągnęło maksymalną w historii kopalni wartość 209,1 tys. ton.

W 1997 r. rozpoczęto likwidację Kopalni Węgla Brunatnego Sieniawa. Była ona wówczas jedyną podziemną kopalnią węgla brunatnego w Polsce, obecnie złoże jest eksploatowane jedynie metodą odkrywkową. W 2002 r. zakończono likwidację przedsiębiorstwa państwowego. Udało się jednak znaleźć inwestorów, którzy podjęli się kontynuowania działalności wydobywczej.

Węgiel brunatny wydobywany w Sieniawie trafia głównie do odbiorów detalicznych.