Projekty miałyby otrzymać dofinansowanie w ramach programu „Łącząc Europę" (Connecting Europe Facility – CEF). We wtorek upływa termin składania wniosków. PLK złożyła wszystkie wymagane dokumenty do ich rozpatrzenia.

Konkurs CEF to nowy instrument dofinansowania inwestycji infrastrukturalnych który zastąpił dotychczasowy program TEN-T. Wspiera rozwój trzech obszarów – sieci transportowej, energetycznej oraz telekomunikacyjnej. Program jest zarządzany bezpośrednio przez Komisję Europejską. Wnioski są oceniane przez niezależnych ekspertów Komisji. Projekty mogą dostać wsparcie na poziomie 70-85 proc. ich wartości.

PLK ubiega się o dofinansowanie modernizacji linii E75 na odcinku Czyżew–Białystok, linii E 30 Zabrze–Katowice–Kraków, linii E 30 na odcinku Kraków Główny Towarowy-Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej oraz prac na liniach kolejowych nr 14 oraz 811 na odcinku Łódź Kaliska-Zduńska Wola-Ostrów Wlkp. Do tego wsparcia poprawy dostępu kolejowego do portu morskiego w Gdyni, a także do portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu oraz do Portu Gdańsk. Te trzy projekty będą mieć kluczowe znaczenie dla trwającej rozbudowy portów, zwiększającej ich zdolności przeładunkowe. Wnioski o wsparcie obejmują także dofinansowanie prac na linii kolejowej E 20 na odcinku Siedlce – Terespol oraz elektryfikacji linii kolejowych nr 274 i 278 na odcinku Węgliniec–Zgorzelec, a także prac na liniach pasażerskich E 30 i E 65 na obszarze Śląska.

Realizacja tych projektów pozwoli na skrócenie czasów podróży oraz polepszy obsługę pasażerów na stacjach. Usprawnione zostaną też połączenia towarowe, dzięki m.in. zwiększeniu dostępności do portów.

- W sumie w ramach II konkursu CEF zaplanowano prace na ponad 500 km linii kolejowych – informują PLK.

W ramach pierwszej tury konkursu, Komisja Europejska otrzymała ponad 700 wniosków, z których zaakceptowano 276, w tym wszystkie zgłoszone projekty PLK. Na Polskę z ubiegłorocznego konkursu przypadło 1,95 mld euro.