W piątkowym komunikacie resort obrony potwierdził, że na realizację programu modernizacji technicznej w latach 2017 -2022 planuje przeznaczyć ponad 61 mld zł. Z tego tylko w najbliższych 3 latach, zakupy uzbrojenia i sprzętu pochłoną ponad 24 mld zł. Dodatkowo armia wyda na podniesienie sprawności ok. 17 mld zł z puli nieujętej w planie modernizacji technicznej .

Kluczowe arsenały

Zgodnie z wytycznymi sztabowców i ministra Antoniego Macierewicza inwestycyjnym priorytetem objęto pięć obszarów modernizacyjnych, to obrona przeciwlotnicza, wzmocnienie potencjału Marynarki Wojennej, cyberbezpieczeństwo, unowocześnienie wojsk pancernych i zmechanizowanych oraz budowa obrony terytorialnej.

Wydatki przewidziane w tych obszarach to ok. około 60 proc całego budżetu przeznaczonego na modernizację techniczną sił zbrojnych w okresie 2017-22.

MON przypomina, że już w tym roku podpisano umowy na programy wzmacniające obronę przeciwlotniczą bardzo krótkiego zasięgu ( zakup przenośnych zestawów GROM/Piorun i baterii systemu Pilica, a docelowa realizacja programów obrony powietrznej pochłonie czwartą część wydatków modernizacyjnych zaplanowanych do 2022 r. Resort obrony potwierdził, że zgodnie z nowym planem w ostatnich dniach został rozpisany przetarg w ramach pilnej potrzeby operacyjnej Sił Zbrojnych RP na pozyskanie 14 nowych śmigłowców.

Więcej tanich dronów

MON określił jako manipulację ostatnie prasowe informacje dotyczące zakupu przez armie 20-30 dronów zamiast deklarowanych przez szefa MON około 1000 sztuk bezzałogowych statków powietrznych. Resort stwierdził, że na ukończeniu są prace badawczo-rozwojowe mające na celu opracowanie bezpilotowców z głowicą bojową. Natomiast zakup taktycznych dronów uzbrojonych planuje się w oparciu o polski przemysł obronny skupiony w Polskiej Grupie Zbrojeniowej. Spodziewany niski koszt produkcji jednostkowej polskiego uzbrojenia pozwoli na pozyskanie, w ramach przewidzianych na ten cel środków budżetowych, deklarowanej wcześniej przez MON liczby powyżej 1000 sztuk bezpilotowców. Poza tym do 2022 roku MON planuje pozyskać 200 sztuk bezzałogowych statków powietrznych różnych klas przeznaczonych do obserwacji i rozpoznania.

Pierwsze kontrakty dla OT

Do 2022 roku, na wyposażenie w nowoczesny sprzęt Wojsk Obrony Terytorialnej MON planuje przeznaczyć ok. 3,2 mld zł. Jeszcze w tym roku podpisane zostaną pierwsze umowy na zakup w rodzimym przemyśle elementów wyposażenia żołnierzy Obrony Terytorialnej.

Autopromocja
#NowaRp.pl

Znacznie więcej niż wiedza

ZAPRENUMERUJ

W przyszłym roku MON zapowiada start programu budowy okrętów obrony wybrzeża (program Miecznik) a także kontynuację programu budowy serii niszczycieli min Kormoran II. Jednocześnie – jak informuje MON - trwają zaawansowane rozmowy dotyczące ewentualnego pozyskania okrętów podwodnych nowego typu wspólnie z partnerem zagranicznym. Ministerstwo Obrony Narodowej w przesłanym w piątek dziennikarzom komunikacie zapewnia po raz kolejny, iż w tym roku „po raz pierwszy od 10 lat wyda całą kwotę przeznaczoną na zakup uzbrojenia dla polskiego wojska".