Michał Królikowski

Michał Królikowski

Michał Królikowski: Drugi raz nie podjąłbym się reformy procesu karnego

prof. Michał Królikowski | Rząd wycofuje się właśnie z wprowadzonej w lipcu 2015 r. nowej procedury karnej. Dzięki niej miało być sprawniej i szybciej. Co o decyzji nowego ministra sprawiedliwości myśli współautor reformy i były wiceminister? Czy odbiera ją jak porażkę i gdzie upatruje przyczyn niepowodzenia – opowiada w rozmowie z Agatą Łukaszewicz.

Dlaczego potrzebne są zmiany

Reforma z pewnością zawiera jakieś błędy, jak każde dzieło ludzkie, nie wszystkie rozwiązania są optymalne. Jednak nie jest ona irracjonalna, szkodliwa i dogmatyczna, pozbawiona wyobraźni stosowania prawa.

Adwokat: nowy proces karny nie jest szkodliwy

Zamiast dłubać palcem w cegle, aż pokaże się dziura, trzeba zacząć cegły ustawiać w mur i tam, gdzie jest wątpliwość, znaleźć racjonalną interpretację – pisze współautor reformy Michał Królikowski.

Królikowski: dowód prywatny w postępowaniu karnym

Nie można zlekceważyć roli dowodu prywatnego w przygotowaniu się oskarżonego i pełnomocnika do rozprawy.

Po reformie KPK protokół nie będzie automatycznie dowodem

Po reformie protokół nie będzie automatycznie dowodem. Istnieją jednak sytuacje, w których będzie mógł zostać odczytany przed sądem.

Reforma procesu karnego: protokół nie będzie automatycznie dowodem

Obecnie jeśli zeznania świadka przed sądem nie zgadzają się z tymi z protokołu, sędzia daje wiarę słowu pisanemu. Po reformie protokół nie będzie automatycznie dowodem.

Zmiany w procedurze karnej: większe znaczenie tezy dowodowej

Gwarantem racjonalności aktywności dowodowej stron jest sąd. To on rozstrzyga w sprawie, a także dba o to, by postępowanie strony, głównie obrońcy, nie koncentrowało się na nieracjonalnym wydłużaniu postępowania.

Reforma procesu karnego: Można pogodzić zapewnienie stronom postępowania dowodowego

Michał Królikowski, adwokat, były wiceminister sprawiedliwości, associate partner w kancelarii Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy

Przygotowanie rozprawy po reformie procedury karnej

Posiedzenie przygotowawcze może się stać ważnym elementem kultury urzędowania i współpracy sądu ze stronami. Jego zaletą jest planowanie wokandy prokuratora referenta sprawy, co zwiększa szanse na odejście od praktyki dyżurów sądowych prokuratorów, będących przyczyną nieznajomości sprawy przez oskarżyciela.

Strona w postępowaniu po reformie prawa karnego

Gospodarzem postępowania przygotowawczego jest prokurator. Reforma procedury niczego w tej koncepcji nie zmienia, choć wymusza akcenty kontradyktoryjności.