Barbara Grabowska

Jeden podręcznik – zero konsultacji

Nowy regulamin pracy Rady Ministrów nakłada na rząd i jego członków obowiązek przeprowadzania publicznych konsultacji ?nad projektami aktów prawnych. Czy nowe zasady będą jednak ?w stanie zmienić stare przyzwyczajenia – zastanawia się Barbara Grabowska.

Belka w oku własnym

Jarosław Gowin zaproponował naprawę polskiego systemu legislacyjnego. Porządki powinien jednak zacząć od własnego resortu – eksperci Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka polemizują z ministrem sprawiedliwości

Grabowska i Szwast: Noworoczny sprint legislacyjny

Ekspresowe tempo prac nad zmianami w ustawie o izbach wytrzeźwień stanowi dowód na złą kondycję polskiego procesu legislacyjnego – wskazują prawnicy Barbara Grabowska i Michał Szwast.

Szampan - trunek koloru oczu kuropatwy

Nazwa szampan została zastrzeżona w 1911 roku

USA kara srożej niż Europa

Czy bezwzględne dożywocie narusza europejską konwencję o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności – zastanawia się Barbara Grabowska

Kontynuujesz stare ulgi, odliczasz VAT od materiałów budowlanych

Z jakich ulg podatkowych można skorzystać przy rozliczaniu z fiskusem za 2009 r., kupując lub remontując dom lub mieszkanie? Tylko z tych rozpoczętych, i to kilka lat temu

Informacja publiczna a tajemnica przedsiębiorcy

Prawo dostępu do informacji publicznej jest zasadą, a jego ograniczenia wyjątkami, które powinny być interpretowane ściśle

Ekstradycja przed Strasburgiem

Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu wydał 19 listopada 2009 r. wyrok w sprawie Kaboulov przeciwko Ukrainie (skarga nr 41015/04)

Sąd także dla bezdomnych

W październiku 2009 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka ogłosił wyrok w sprawie Nowiński przeciwko Polsce (25924/06). Uznał, że zastosowana przez polskie sądy wykładnia przepisów procedury cywilnej stanowiła naruszenie prawa dostępu do sądu

Biznes, czyli sztuka inwestycji

Ostatni autoryzowany wywiad z Janem Wejchertem, przedsiębiorcą, współzałożycielem grupy ITI