Tomasz Siemiątkowski

Tomasz Siemiątkowski

Adwokat, doktor nauk ekonomicznych, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (kierownik Katedry Prawa Gospodarczego). Członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego (w kadencji 2015 – 2019, rozwiązanej w grudniu 2015 r.).

Przebywał w renomowanych zagranicznych ośrodkach naukowych: University of Minnesota, Carlson School of Management, University of California – Berkeley, Boalt Hall School of Law oraz Max – Planck – Institut für Ausländisches und Internationales Privatrecht w Hamburgu. W latach 2013 – 2017 Przewodniczący rady nadzorczej Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. Ponadto członek rady nadzorczej Royal Bank of Scotland Polska S.A. (2016 – 2019). Obecnie przewodniczący Rady Fundacji Energia dla Europy (FEDE) i przewodniczący Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN oraz członek rady nadzorczej SPR Wisła Płock S.A. (z ramienia właściciela – Gminy Miasta Płock). Był pomysłodawcą oraz współautorem ustawy o kontroli niektórych inwestycji, przyjętej przez Sejm, niemalże jednogłośnie, w 2015 r. Pełnił także funkcję doradcy prawnego społecznej akcji o dziejową sprawiedliwość (tzw. Apel 141), która doprowadziła do uchwalenia ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych. Akcja ta umożliwiła „oskładkowanie” okresów działalności opozycyjnej, a przez to zwiększenie podstawy wyliczania wysokości świadczeń emerytalnych i rentowych byłych opozycjonistów. Jest autorem monografii: Prokura w spółkach prawa handlowego oraz Odpowiedzialność cywilnoprawna w spółkach kapitałowych, współautorem i współredaktorem czterotomowego komentarza do kodeksu spółek handlowych. W roku 2022 otrzymał od dziennika Rzeczpospolita „Nagrodę za działalność pro bono na rzecz wolności mediów w Polsce” („za zaangażowanie w obronę wolności słowa, działania służące wykazaniu niebezpieczeństw, jakie wiążą się z wejściem w życie tzw. LEX TVN”). W 2018, 2020, 2021 i 2022 r. lider Rankingu Kancelarii Prawniczych „Rzeczpospolitej” w dziedzinie „prawo spółek i prawo handlowe”. W roku 2023 lider w dziedzinie „prawo handlowe, korporacyjne, fuzje i przejęcia”.