Jacek Trela

Jacek Trela: Pora skończyć ze SLAPP

W polskim prawie jest już przepis, który pozwala szybko oddalić oczywiście bezzasadny pozew.

Jacek Trela: Społeczeństwo obywatelskie pod kontrolą

Propozycje podziału na źródła finansowania organizacji pozarządowych nawiązują do wzorów Rosji i Węgier.

Jacek Trela: Szkodliwy dla kraju upór rządzących

Od lipca 2021 r., gdy TSUE ocenił, że Izba Dyscyplinarna nie jest niezależnym sądem, nie wprowadzono żadnych skutecznych działań naprawczych. Milionowe kary na nic się zdały.

Jacek Trela: Politycy w Trybunale Konstytucyjnym

Prawo wspólnotowe i TSUE stoją wyłącznie na straży pryncypiów, pośród których jest zasada państwa prawnego gwarantowana przez niezależność sądów.

Jacek Trela: Historia nauczycielką życia

Rządzący wykorzystują sytuację na granicy, by uzyskać wzrost popularności.

Jacek Trela: Adwokatura w Polskim Ładzie PiS

Przy wzroście obciążeń adwokaci powinni dostać narzędzia do zwiększenia dochodów.

Jacek Trela: Anty-lex, czyli bezprawie

Marszałek Sejmu doprowadziła do uchwalenia ustawy, która jest nią tylko z nazwy.

Jacek Trela: Jeszcze szerzej niż w rankingu. Edward Wende - wzór dla prawników

Dzisiejsi obrońcy praw ludzi mają się na kim wzorować. Wzorem niech będzie Edward Wende.

Jacek Trela: Jeszcze demokratyczna czy już autorytarna

Decyzje i tak zapadają w siedzibie partii w myśl zasady „partia kieruje, rząd rządzi".