Jacek Trela

Jacek Trela: O odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych

Nie może być żadnych wątpliwości co do wymaganych od urzędników standardów działania.

Jacek Trela: Praworządność pod lupą

Wiele złych działań władzy pod fałszywym hasłem „reformy wymiaru sprawiedliwości” doprowadziło do spowolnienia w rozpoznawaniu spraw.

Jacek Trela: Chaosu w sądach ciąg dalszy

Nowa Izba Odpowiedzialności Zawodowej ukształtowana przez prezydenta i ze starych i z nowych sędziów obarczona jest nie tylko wadą braku transparentnych kryteriów wyboru, ale też ryzykiem skarg do Strasburga.

Jacek Trela: Sześćdziesiąt złotych dla adwokata

Praca powinna być wyceniana adekwatnie do poświęconego czasu i skomplikowania sprawy.

Jacek Trela: Niezależne media i sędziowie

Ustawa z 9 czerwca zamiast tworzyć warunki do przywracania praworządności znów wprowadza chaos prawny.

Jacek Trela: Ryba psuje się od głowy, czyli kilka uwag o Trybunale Konstytucyjnym

W ostatnich dniach opinia publiczna dowiedziała się o treści domniemanego maila ministra Dworczyka do premiera Morawieckiego o ustaleniach wynikających z rozmowy z Julią P., czyli jak czytamy dalej: „z panią prezes”.

Jacek Trela: Pozorne badanie niezawisłości sędziego

Test przewidziany w nowych przepisach nie pozwala podważać okoliczności powołania.

Jacek Trela: Kamienie milowe to szansa dla Polski

Wypłata unijnych środków zależy od spełnienia konkretnych, ambitnych i nowoczesnych zadań.

Jacek Trela: Pora skończyć ze SLAPP

W polskim prawie jest już przepis, który pozwala szybko oddalić oczywiście bezzasadny pozew.

Jacek Trela: Społeczeństwo obywatelskie pod kontrolą

Propozycje podziału na źródła finansowania organizacji pozarządowych nawiązują do wzorów Rosji i Węgier.