Jacek Trela

Jacek Trela: Chaosu w sądach ciąg dalszy

Nowa Izba Odpowiedzialności Zawodowej ukształtowana przez prezydenta i ze starych i z nowych sędziów obarczona jest nie tylko wadą braku transparentnych kryteriów wyboru, ale też ryzykiem skarg do Strasburga.

Jacek Trela: Sześćdziesiąt złotych dla adwokata

Praca powinna być wyceniana adekwatnie do poświęconego czasu i skomplikowania sprawy.

Jacek Trela: Niezależne media i sędziowie

Ustawa z 9 czerwca zamiast tworzyć warunki do przywracania praworządności znów wprowadza chaos prawny.

Jacek Trela: Ryba psuje się od głowy, czyli kilka uwag o Trybunale Konstytucyjnym

W ostatnich dniach opinia publiczna dowiedziała się o treści domniemanego maila ministra Dworczyka do premiera Morawieckiego o ustaleniach wynikających z rozmowy z Julią P., czyli jak czytamy dalej: „z panią prezes”.

Jacek Trela: Pozorne badanie niezawisłości sędziego

Test przewidziany w nowych przepisach nie pozwala podważać okoliczności powołania.

Jacek Trela: Kamienie milowe to szansa dla Polski

Wypłata unijnych środków zależy od spełnienia konkretnych, ambitnych i nowoczesnych zadań.

Jacek Trela: Pora skończyć ze SLAPP

W polskim prawie jest już przepis, który pozwala szybko oddalić oczywiście bezzasadny pozew.

Jacek Trela: Społeczeństwo obywatelskie pod kontrolą

Propozycje podziału na źródła finansowania organizacji pozarządowych nawiązują do wzorów Rosji i Węgier.

Jacek Trela: Szkodliwy dla kraju upór rządzących

Od lipca 2021 r., gdy TSUE ocenił, że Izba Dyscyplinarna nie jest niezależnym sądem, nie wprowadzono żadnych skutecznych działań naprawczych. Milionowe kary na nic się zdały.

Jacek Trela: Politycy w Trybunale Konstytucyjnym

Prawo wspólnotowe i TSUE stoją wyłącznie na straży pryncypiów, pośród których jest zasada państwa prawnego gwarantowana przez niezależność sądów.