Jacek Trela

Jacek Trela: Historia nauczycielką życia

Rządzący wykorzystują sytuację na granicy, by uzyskać wzrost popularności.

Jacek Trela: Anty-lex, czyli bezprawie

Marszałek Sejmu doprowadziła do uchwalenia ustawy, która jest nią tylko z nazwy.

Jacek Trela: Politycy w Trybunale Konstytucyjnym

Prawo wspólnotowe i TSUE stoją wyłącznie na straży pryncypiów, pośród których jest zasada państwa prawnego gwarantowana przez niezależność sądów.

Jacek Trela: Jeszcze szerzej niż w rankingu. Edward Wende - wzór dla prawników

Dzisiejsi obrońcy praw ludzi mają się na kim wzorować. Wzorem niech będzie Edward Wende.

Jacek Trela: Jeszcze demokratyczna czy już autorytarna

Decyzje i tak zapadają w siedzibie partii w myśl zasady „partia kieruje, rząd rządzi".

Jacek Trela: Adwokatura w Polskim Ładzie PiS

Przy wzroście obciążeń adwokaci powinni dostać narzędzia do zwiększenia dochodów.

­Jacek Trela: Do moich następców - o powinnościach adwokatów i wspieraniu sędziów

Solidaryzujmy się z sędziami, ale nie legitymizujmy Izby Dyscyplinarnej.

Jacek Trela: „Toga niepodszyta strachem”

Wydarzenia w Izbie Dyscyplinarnej w sprawie Igora Tulei nie były procesem. Ten może się odbywać tylko w sądzie.

­Jacek Trela: Wymiar sprawiedliwości w 2021 r.

Obywatele widzą nieefektywność reform sądownictwa i czekają na wyrok coraz dłużej.