Uchwała nr 15 Rady Ministrów z dnia 12 marca 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu wieloletniego pn. Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020–2030 

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 marca 2024 r. nr 1131.6.2024 o powołaniu w skład Państwowej Komisji Wyborczej 

Zarządzenie nr 25 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Opracowania Koncepcji oraz Przygotowania Procesu Likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego 

Zarządzenie nr 26 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 marca 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 

Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 marca 2024 r. w sprawie wielkości średniego dziennego przywozu netto ekwiwalentu ropy naftowej, średniego dziennego zużycia krajowego brutto ekwiwalentu ropy naftowej, średniej dziennej produkcji netto gazu płynnego (LPG), średniego dziennego przywozu gazu płynnego (LPG) w 2023 r. oraz wartości współczynników określających gęstość produktów naftowych służących do ich przeliczenia z jednostek objętościowych na jednostki wagowe, stosowanych w 2024 r.