- rozporządzenie ministra finansów z 17 lutego 2023 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej (DzU z 20 marca 2023 r., poz. 522)

- rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 15 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia jednostek chorobowych, sposobu prowadzenia kontroli oraz zakresu badań kontrolnych zakażeń zwierząt (DzU z 20 marca 2023 r., poz. 524)

- rozporządzenie ministra infrastruktury z 24 marca 2023 r. w sprawie systemu oceny ryzyka podmiotów wykonujących przewóz drogowy (DzU z 3 kwietnia 2023 r., poz. 626)

- rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 30 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu kształtowania i kalkulacji taryf oraz sposobu rozliczeń w obrocie energią elektryczną (DzU z 3 kwietnia 2023 r., poz. 632)