Zarządzenia prezesa Rady Ministrów

(poz. 879 – 880), nr 123 z 6 listopada i nr 130 z 8 listopada, w sprawie:

• nadania statutu Ministerstwa Sportu i Turystyki,

• terminu zakończenia działalności Komisji Weryfikacyjnej; oba weszły w życie 13 listopada.

Obwieszczenie ministra finansów

(poz. 881) z 6 listopada w sprawie stawek karty podatkowej, kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług, z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2008 roku,

Komunikat ministra rozwoju regionalnego

(poz. 882) z 31 października o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007 – 2013.

Zobacz treść M.P. nr 83

Autopromocja
Historia Uważam Rze

Teraz z darmową dostawą i e‑wydaniem gratis!

ZAMÓW