fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Praca, emerytury, renty

Jednorazowy dochód nie pozbawi 500+

Bloomberg
Uzyskanie dodatkowego zarobku przez członka rodziny tylko w jednym miesiącu nie wpływa na prawo do świadczenia wychowawczego.

Tylko dochód, który się wciąż otrzymuje, może być uznany za dochód uzyskany. Tak wynika z orzecznictwa wojewódzkich sądów administracyjnych w sprawie dochodu uzyskanego, czyli pieniędzy zarobionych już po zakończeniu roku, z którego dochody są brane pod uwagę przy ustalaniu prawa do świadczenia.

W trwającym obecnie okresie zasiłkowym analizowano dochody z 2014 r. Nie oznacza to jednak, że podjęcie zatrudnienia w 2015 czy w 2016 r. nie ma znaczenia dla 500+. Poprawa lub pogorszenie sytuacji materialnej w późniejszym czasie może się bowiem przełożyć na otrzymywanie świadczenia. Ale jak podkreślają wojewódzkie sady administracyjne w swoich wyrokach, nie każdy dochód powinien być brany pod uwagę.

W sprawie rozpatrywanej przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie najważniejsze było zakwalifikowanie jednorazowego dodatku z tytułu waloryzacji renty w marcu 2016 r. jako dochodu uzyskanego. Według gminy dodatek rzutował na przekroczenie progu dochodowego (800 zł na osobę w rodzinie), od którego zależy przyznanie świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko.

Zdaniem WSA było to niesłuszne. Wydając decyzję, organy pominęły bowiem końcowe sformułowanie przepisu art. 7 ust. 3 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, a mianowicie wskazanie, że dochód ma być otrzymywany również w okresie, na jaki ustalane lub weryfikowane jest prawo do świadczenia wychowawczego. Oznacza to, że dochód uzyskany w marcu 2016 r. ma być uzyskiwany w dalszym ciągu od 1 kwietnia 2016 r., bo to od tego dnia skarżąca chciała uzyskiwać świadczenie wychowawcze. Sąd podkreślił też, że dochód uzyskany w jednym miesiącu w ogóle nie wpływa na prawo do świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego, natomiast uzyskany na okres dłuższy będzie miał wpływ na to prawo tylko przez okres jego otrzymywania.

W sprawie dochodu uzyskanego wywiedział się także Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi. W rozpatrywanej sprawie wnioskująca o świadczenie wychowawcze matka podjęła zatrudnienie. Nie była to jednak stała praca. Zatrudnienie trwało od 6 czerwca 2016 r. do 30 września 2016. Kobieta dostawała 1000 zł netto, co w opinii gminy spowodowało przekroczenie progu dochodowego.

Zdaniem sądu zarówno organ gminy, jak i samorządowe kolegium odwoławcze nieprawidłowo wyliczyły dochód. Nie wzięły bowiem pod uwagę m.in., że kobieta po 30 września 2016 r. nie pracowała.

Jak wynika zaś z treści art. 7 ust. 3 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w razie uzyskania dochodu ustala się go za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie, jeżeli stało się to w okresie, na jaki ustalane lub weryfikowane jest prawo do świadczenia wychowawczego. Ustalenie zatem, czy skarżąca kontynuowała zatrudnienie tuż po 30 września 2017 r., ma znaczenie dla rozstrzygnięcia. Sąd nie przesądził jednak o zasadności wniosku skarżącej, ale o tym, że sprawę trzeba wyjaśnić.

sygnatura akt III SA/Kr 1303/16, II SA/Łd 912/16

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA