fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Gospodarka

"Polski Ład" PIS. Program inwestycji

PAP
Rząd chce stworzyć Fundusz Polski Ład, by wesprzeć publiczne inwestycje. Skierowany ma być zarówno na duże projekty, jak te mniejsze, realizowane przez samorząd. Subwencje inwestycyjne dla JST mają zastąpić lukę w ich dochodach po obniżce podatków.

„W czasie kryzysu państwo musi wziąć na siebie role głównego inwestora" czytamy w nowym programie PiS "Polski Ład". Dzięki emisji obligacji rozwojowych możliwe ma być uruchomienie przez BGK funduszu, który po ustaniu pandemii sfinansuje odbudowę i modernizację kraju.

Mają to być dodatkowe środki, oprócz 770 mld PLN w ramach unijnej Polityki Spójności i Funduszu Odbudowy,  które premier szacował na ok. 650 mld zł w perspektywie kilkuletniej.

Fundusz Polski Ład da nie tylko impuls rozwojowy, ale także realnie zmieni jakość życia mieszkańców zarówno dużych, jak też średnich i małych miast. Ma wspomagać finansowo następujące zadania:

1. Nowoczesna Infrastruktura - rozbudowa sieci autostrad i dróg ekspresowych (ponad 2 tys. km), rozwój i remont dróg lokalnych (50 tys. km), inwestycje w drogi kolejowe, budowa obwodnic i mostów (ponad 100), likwidacja niebezpiecznych miejsc.

2. Transport – nowe, ekologiczne tabory (tysiące nowych nisko- i zeroemisyjnych autobusów), rozbudowa kolei aglomeracyjnej, inwestycje w porty i centra logistyczne,

3. Dostępne usługi społeczne - modernizacja placówek medycznych, zwiększenie dostępności do opieki medycznej, budowa żłobków dla 10 tys. dzieci, setki przedszkoli, 54 ponad 4 tys. świetlic oraz remonty w prawie 4 tys. szkół, rozwój lokalnej infrastruktury społecznej (świetlic wiejskich, domów seniora, centrów integracji i domów pomocy, działania z zakresu zazieleniania miast, wsparcie dla modernizacji 3,6 tys. boisk, centrów sportowych czy ogólnodostępnej infrastruktury fitness, zwiększenie do 80 proc. dofinansowania na budowę blisko 300 sal gimnastycznych i 100 basenów w gminach, które nie posiadają takich obiektów, rewitalizacja lub unowocześnienie co najmniej 300 obiektów infrastruktury kulturalnej i turystycznej

4. Cyfrowa Polska - nowa infrastruktura informatyczna, walka z wykluczeniem cyfrowym, 5G we wszystkich obszarach miejskich i wzdłuż głównych szlaków komunikacyjnych do 2025 r., ucyfrowienie wszystkich chętnych samorządów i lokalnych usług publicznych, itp.

5. Inwestycje w Twój dom - rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej, budowa lokalnych oczyszczalni, program Czyste Powietrze wymiany źródeł ciepła (milion domów), fotowoltaika, mała retencja, dofinansowanie dla  instalacji fotowoltaicznych dzięki programowi Mój Prąd (setki tysięcy domów),

6. Czysta energia - rozbudowa sieci energetycznej, rozwój technologii OZE (500 mln EUR na inwestycje w farmy wiatrowe oraz infrastrukturę towarzyszącą), 120 nowych lub zmodernizowanych ciepłowni.

W programie zapowiedziano też zmiany w „polonizację" systemu zamówień publicznych (tak by kontrakty uzyskiwały w większym stopniu rodzime MŚP), odrodzenie spółdzielni mieszkaniowych, odbudowę Pałacu Saskiego, kontynuację wielkich inwestycji (typu Centralny Port Komunikacyjny), wprowadzenie Krajowego Funduszu Rewitalizacji,  reformę planowania i zagospodarowania przestrzennym, tak by miasta nie rozlewały się przestrzennie bez żadnej kontroli, itp.

W programie czytamy też, że powodu zmian w podatku dochodowym mniej środków zostanie w budżetach samorządów, a zamiast tego więcej w kieszeniach Polaków. Ten ubytek zniwelujemy nową subwencją dla samorządów na cele inwestycyjne.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA