Honorowi dawcy krwi mają szereg przywilejów, m.in. zagwarantowane dwa dni płatnego urlopu po oddaniu krwi lub jej składników, ulgę podatkową z tytułu darowizn przekazanych na cele krwiodawstwa, zwrot kosztów dojazdu do najbliższego punktu poboru krwi, a najbardziej zasłużeni -  prawo do świadczeń opieki zdrowotnej bez kolejki oraz tańsze lub bezpłatne leki. Ponadto  w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii honorowym dawcom przysługuje 33-procentowa ulga w komunikacji krajowej przy przejazdach na podstawie biletów jednorazowych w klasie 1 i 2 pociągów TLK i IC oraz 2 pociągów EIC i EIP.

Czytaj więcej

Oddanie osocza bez prawa do dni wolnych

W listopadzie rzecznik prasowy PKP Intercity Cezary Nowak poinformował na łamach "Gazety Pomorskiej", że w związku z odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego, honorowi dawcy krwi mogą skorzystać z przejazdów pociągami PKP Intercity na podstawie biletów z 33-proc. ulgą maksymalnie do 30 grudnia 2023 r. włącznie. Warunek:  muszą posiadać ważne zaświadczenie poświadczającego uprawnienie do tej ulgi. Takie zaświadczenie były wydawane osobom, które oddały co najmniej 3 donacje krwi lub jej składników, w tym osocze po chorobie COVID-19.  

Od 1 lipca 2023 r., ze względu na zniesienie stanu zagrożenia epidemicznego, regionalne centra krwiodawstwa, Wojskowe Centrum lub Centrum MSWiA nie wydają już tych zaświadczeń. Natomiast Ministerstwo Zdrowia potwierdziło, że zaświadczenia są ważne przez 6 miesięcy, co oznacza, że te wydane najpóźniej 30 czerwca 2023 r., stracą swoją moc 30 grudnia 2023 r.