Dariusz Pawłyszcze, sędzia, dyrektor w Ministerstwie Sprawiedliwości: O nowych zasadach przydziału spraw w sądach.

Mikołaj Pietrzak, dziekan okręgowej izby adwokackiej w Warszawie: O aplikacji adwokackiej.

Michał Laskowski, sędzia, rzecznik Sądu Najwyższego: O reformie wymiaru sprawiedliwości.