Deklaracja LGBT + będzie realizowana w stolicy?

Deklaracja jest realizowana. Nie pozwolę na dyskryminację w Warszawie z powodu orientacji seksualnej, poglądów, wyznania, czy przekonań. Obowiązkiem prezydenta miasta jest stworzyć dobre warunki dla wszystkich tych, którzy sobie radzą i wyciągać pomocną rękę do tych, którzy mają ograniczone możliwości realizacji swoich ambicji - osób z niepełnosprawnościami, seniorów, czy też przedstawicieli mniejszości, które PiS chce zepchnąć na margines społeczeństwa. W Warszawie nikt nie powinien czuć się dyskryminowany. Realizuję zapisy Karty. Mówiłem o zajęciach antydyskryminacyjnych i zostały one wcielone w życie. Teraz przygotowujemy się do dobrowolnych zajęć edukacji seksualnej, tylko obawiam się, że zaraz edukacja seksualna zostanie w Polsce zakazana przez PiS. A w dzisiejszych czasach taka edukacja jest niezbędna.

Będzie seksualizacja  dzieci w przedszkolach i szkołach?

Absurd i propaganda żywcem wzięta z mediów rządowych. Nikt nie zamierza nikogo indoktrynować, tylko będziemy uczyć dzieciaki, na zajęciach dobrowolnych, czym jest dyskryminacja i jak jej przeciwdziałać. A jeżeli rodzice nie wyrażają zgody, to dzieciaków na takie zajęcia nie muszą posyłać. Dzieci powinny wiedzieć, że posługiwanie się Internetem może być szkodliwe, że nie należy się dzielić treściami wrażliwymi i intymnymi, że słowa w sieci mogą ranić jak w realnej rzeczywistości. Chcemy uczulić dzieci, że hejt może doprowadzić, w skrajnych przypadkach, również do samobójstw.

Zajęcia będą prowadzić osoby homoseksualne?

Zajęcia, w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci, prowadzić będą dobrze przeszkoleni nauczyciele.

Pełna wersja wywiadu z Rafałem Trzaskowskim, prezydentem Warszawy, jutro w „Rzeczpospolitej” i po 21.00 na rp.pl