Urodził się w Wilnie, w czasie II wojny światowej brał udział w konspiracji. Walczył w powstaniu warszawskim pod pseudonimem Wypad. W marcu 1945 roku w Krakowie został aresztowany przez NKWD i zesłany do łagru na terenie dzisiejszego Turkmenistanu. Do kraju powrócił na mocy amnestii w 1946 r.

Skończył prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim, doktoryzował się w warszawskiej Szkole Głównej Planowania i Statystyki w 1964 r. W 1975 r. uzyskał tytuł profesora. Specjalizował się w teorii zarządzania i organizacji pracy. Wykładał zarządzanie na takich uczelniach jak Akademia Leona Koźmińskiego, Temple University w Filadelfii czy na Uniwersytecie w Montrealu. Był też kierownikiem projektów reform administracyjnych ONZ.

Był autorem ponad 70 książek i skryptów oraz około 300 artykułów i referatów w różnych językach: polskim, angielskim, francuskim, hiszpańskim i czeskim. Należał do wielu organizacji naukowych – m.in. International Academy of Management, był też członkiem Rady Fundacji Ius et Lex. Był odznaczony m.in. Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari oraz Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.