"Wszystkie podległe miastu szpitale ginekologiczno-położnicze oraz szpitale, które posiadają oddziały o takim profilu, deklarują, że zapewniają w nich pacjentkom dostęp do lekarzy bez klauzuli sumienia" - czytamy w komunikacie  na stronie internetowej Urzędu Miasta.

W tych placówkach pacjentki mają dostęp do zagwarantowanego prawem pełnego zakresu świadczeń zdrowotnych.

Wspomniane świadczenia pacjentki mają zapewnione w Centrum Medycznym Żelazna (św. Zofia), Szpitalu Specjalistycznym im. Krysi Niżyńskiej „Zakurzonej” („Inflancka”), Szpitalu Specjalistycznym im. Świętej Rodziny („Madalińskiego”), Szpitalu Bielańskim, Szpitalu Praskim i Szpitalu Solec.

Wśród świadczeń jest także antykoncepcja awaryjna - w tych placówkach lekarze po konsultacjach przepiszą pacjentkom odpowiednie środki.

Jak podkreśla Urząd Miasta, funkcjonowanie takich gabinetów zapowiadał Rafał Trzaskowski, kandydując na stanowisko prezydenta Warszawy.

Szczegółowe informacje, godziny przyjęć i rejestracji pacjentek zamieszczone są na stronie Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.