Marcin Król w latach 70 był pracownikiem Polskiej Akademii Nauk. Później związał się z Uniwersytetem Warszawskim, gdzie pełnił funkcję dziekana Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji.

W czasie PRL był więziony podczas protestów marcowych w 1968 roku. Był członkiem Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie i uczestnikiem obrad Okrągłego Stołu.

Za wybitne zasługi dla przemian demokratycznych w Polsce oraz za znaczące osiągnięcia w działalności publicznej i społecznej otrzymał z rąk prezydenta Bronisława Komorowskiego Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski.

Zmarł w środę wieczorem. Miał 76 lat.