Rz: Małe i średnie firmy to koło zamachowe polskiej gospodarki. Jak ma się dzisiaj ta rodzima drobna przedsiębiorczość?

Ostatni raport Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce pokazuje, że co drugi przedsiębiorca planował do końca 2016 r. rozpocząć inwestycje w swojej firmie. Jest to dobra wiadomość i mam nadzieję, że ta tendencja zostanie utrzymana także w roku obecnym. Są na to szanse, gdyż nie słabnie skłonność Polaków do zakładania firm. Od 2014 r. odnotowujemy mocny wzrost odsetka mikroprzedsiębiorstw w całej populacji przedsiębiorstw. Liczymy, że przygotowane przez nas ułatwienia dla przedsiębiorców oraz instrumenty wsparcia wpłyną na utrzymanie się dobrego klimatu dla przedsiębiorczości w Polsce.

Jakie programy Ministerstwo Rozwoju adresuje do sektora małych i średnich firm?

Poprawa otoczenia prawnego i wsparcie przedsiębiorczości to jeden z naszych głównych celów, które określiliśmy w strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Wiele rozwiązań dla firm zostało już przyjętych przez rząd. Z początkiem roku w życie weszła m.in. ustawa deregulacyjna. W marcu bieżącego roku Sejm przyjął dwie ustawy z pakietu 100 zmian dla firm – nowelizację kodeksu postępowania administracyjnego i tzw. pakiet wierzycielski.

Pierwsza przewiduje między innymi, że w relacjach państw–obywatel będzie więcej partnerstwa, na przykład poprzez wykorzystanie mediacji, sprawy urzędowe będą załatwiane szybciej, a wysokość kar administracyjnych będzie adekwatna do przewinienia. To największa od lat reforma postępowań administracyjnych.

A pakiet wierzycielski?

Wyposaży on firmy w odpowiednie narzędzia do lepszego badania wiarygodności płatniczej kontrahentów, pozwoli szybciej odzyskiwać długi, a także ułatwi przeciwdziałanie zatorom płatniczym. Ale na tym nie koniec.

To znaczy?

Przygotowaliśmy konstytucję biznesu, czyli pakiet dokumentów, które zmieniają polską rzeczywistość gospodarczą. Najważniejszym z nich jest projekt ustawy – Prawo przedsiębiorców. Znajdą się w niej zasady, które wszystkie urzędy będą musiały brać pod uwagę przy rozpatrywaniu spraw przedsiębiorców. Co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone – to jedna z tych zasad. Wśród nich są także: domniemanie uczciwości przedsiębiorcy, przyjazna interpretacja przepisów czy zasada proporcjonalności, która oznacza, że urząd nie może nakładać na przedsiębiorcę nieuzasadnionych obciążeń.

W szczególności do sektora małych i średnich przedsiębiorstw skierowaliśmy projekt ustawy zmniejszający obciążenia składkami na ubezpieczenia społeczne firm o niskich przychodach. Z nowych rozwiązań skorzysta prawie 200 tysięcy firm. Zdajemy sobie bowiem sprawę, że składki na ubezpieczenia społeczne w stałej kwocie dla każdego przedsiębiorcy to poważna bariera dla tysięcy mikrofirm. Chcemy pozwolić na rozwój każdemu, nawet tym najmniejszym, i dlatego planujemy zmianę, która wprowadzi sprawiedliwe rozwiązania oraz zachęci do wyjścia z szarej strefy.

Najważniejsza zasada, którą przyjęliśmy, projektując nowe przepisy, brzmi: żaden przedsiębiorca nie straci na tej regulacji. Wszystkie dotychczasowe przywileje pozostaną w mocy, a ci, którzy będą chcieli skorzystać z nowych rozwiązań, będą to mogli zrobić dobrowolnie. W szczególności dotyczy to przewidzianej w konstytucji biznesu ulgi na start oraz możliwości skorzystania z obniżonej przez pierwsze 24 miesiące podstawy wymiaru składek.

Szykujemy również przepisy, dzięki którym przedsiębiorcy będą mogli dokonać jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w wysokości do 100 tys. zł rocznie i zaoszczędzić w ten sposób nawet 17,7 tys. zł. Do skorzystania z nowej ulgi uprawnionych będzie ponad 1,3 mln przedsiębiorców. Chodzi głównie o małe i średnie firmy, dla których jednorazowy odpis w proponowanej wysokości będzie realną zachętą do inwestowania. Nasz projekt przyczyni się do tworzenia nowych miejsc pracy, i to takich, które wymagają konkretnych kwalifikacji, związanych np. z obsługą zakupionych maszyn. Dzięki temu wzrośnie konkurencyjność przedsiębiorstw.

A jakie projekty adresujecie do tych małych, najbardziej innowacyjnych firm, czyli startupów?

Na horyzoncie jest już prosta spółka akcyjna. Rozwiązanie, które ma na celu ułatwienie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, może być bardzo atrakcyjne dla startupów. Ale dla tych najbardziej kreatywnych i innowacyjnych firm na rynku jest wiele tzw. inteligentnych pieniędzy, m.in. platforma PFR Venture, z której 3 mld zł trafi do małych i średnich firm oraz właśnie startupów. Pieniądze będą rozdysponowywane nie przez administrację publiczną, ale za pośrednictwem funduszy venture capital. To element programu Start in Poland. ©?

rozmawiał Michał Duszczyk