Ministerstwo Rozwoju ogłosiło konkurs MOTO POWER w temacie „Przetestowanie 5. poziomu kształcenia na przykładzie rozwoju kadry dla sektora motoryzacji”. To nabór w ramach działania 4.1 „Innowacje społeczne” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwoju (POWER).

Granty oferowane bezpośrednio przez Ministerstwo Rozwoju mają przyczynić się do wykształcenia wykwalifikowanych pracowników na potrzeby dynamicznie rozwijającego się w naszym kraju sektora motoryzacyjnego.

Do wzięcia, przez uczelnie prowadzące kształcenie na kierunkach przydatnych z punktu widzenia rozwoju przemysłu motoryzacyjnego takich jak np.: automatyka, robotyka, elektronika czy mechatronika, transport, zarządzanie i inżynieria produkcji, jest 20 mln zł.

Na pomysły uczelni, które finalnie przyczynią się do rozwoju przedsiębiorstw motoryzacyjnych, resort będzie czekał od 15 września do 15 października br. Wtedy szkoły wyższe będą mogły składać swe projekty w tym pilotażowym naborze.

Więcej o konkursie MOTO POWER (i przyszłości polityki spójności po 2020 r.) w rozmowie wideo z Pawłem Chorążym, wiceministrem rozwoju na stronie funduszeue2017.rp.pl oraz oraz w artykule pt. „Pilotaż konkursu MOTO POWER” w „Rzeczpospolitej” z 7 lipca 2017 r. (grzbiet „Dobra Firma” str. F3).

Aktualne harmonogramy konkursów na fundusze europejskie, w tym także z POWER, są dostępne na stronie internetowej projektu.